Averby

Kategori: By

Koordinater: 58.912004, 15.450114

Information om Averby

Averby by, nämns på tre olika kartor om var Averby by har legat. En karta var från 1700 – talet, (vi fått av Alf Jelvehed) en från 1949 och 1982. Rolf Persson har på de två senare kartorna tagit ut var de nio olika gårdarna var. 

Rolf Persson säker på att det legat en kyrka utefter nuvarande vägen mellan Averby och Kårtorp och två grupper med hus, en med fyra och en med fem. Till det kommer flera byggnader som kan vara lagårdar. 

Averbyfallet, ett torp som enligt Birgitta Lantz fanns 1766, där en Anders Axelsson bodde. Vi vet inget om detta.


Bilder och dokument från Averby

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i AverbyHerrgård
Smedja

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Östman
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-5461226, eller skriva till mig på adressen lhultet@telia.com