Kämpekulla.

Kategori: Gård

Koordinater: 57.893899, 15.390435

Information om Kämpekulla.

Kämpekulla var tidigare en gård under Ribbingshov på ¼ mantal. Den gränsar till Njärvehult i norr och Njärvehult och Njärvefall i öster. I söder ligger Ysterbäcken. Till gården kommer man idag från Kisavägen antingen vid infarten mot Njärvehult eller vid infarten vid Visskvarn, Hagaborg. Vägen slingrar sig upp mot höjdplatåns högsta punkt, där gården ligger.

Hus med tomt är avstyckad och permanentbebodd.I 1562-års frälselängd finns inte Kämpekulla upptagen. Det finns dock angivet, att den enligt 1654-års jordebok tillkom före 1576. Någon annan tidigare notering har inte återfunnits.

I kyrkböckerna noteras den första boende år 1661. Det var Jon Börjesson med hustrun Anna. Under åren sedan dess har ca 25 familjer med omkring 120 personer bott på gården.

I 1735-års jordrannsakan skrivs om Kämpekulla:
En frälsegård om ¼ mantal i rote 60 med en åbo, ägs av Johan Leijonhielm. God timmerskog och fälle, men inget fiske eller såg. Två torp under Ribbingshov.
I lantmäteriets handlingar uppges, att en avstyckningsförrättning ägde rum 1933, då avgränsades 25 hektar varav tomt 1 hektar, äng 6, åker 3, resten skog med mera. Detta var i samband med Carl Ridderborgs försäljning av Ribbingshovskomplexet.

Avstyckningen köptes 1935 av Karl Johan Gustavsson, som var barnfödda på gården. Han bodde på och brukade gården till sin död. Gården såldes på auktion i mitten av 1970-talet..

I boken ”Sveriges bebyggelse” från mitten av 1940-talet anges bland annat, att Kämpekulla omfattar 23 hektar vara 3.5 åker och 19.5 skog. Förvärvat 1935. Bostadshus av trä byggt 1899, 3 rum, 1 kök, 2 hallar och veranda. Restaurerat 1948. Ekonomibyggnad 1916 för 2 hästar och 6 nötkreatur. Lantbrukare Karl Gustavsson.

I länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 tas bland annat upp följande om Kämpekulla.
1 bostad, 1 våning byggt 1899 renoverat 1948
1 bod, 1 våning ” början av 1800-tal
1 dass, 1 våning ” 1890-tal
1 jordkällare
1 hönshus, vedbod ” ca 1920-tal
1 ladugård, 2 våningar ” 1916


Bilder och dokument från Kämpekulla.

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Kämpekulla.
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson