Mörkö församling

Kategori: Församling

Alla platser i Mörkö gamla socken, som finns i Bygdeband, är kopplade till Mörkö, antingen direkt eller indirekt via en överliggande plats. Direktkopplade platser hittar du här till höger eller längst ner på sidan under kartan.

Du kan med den här länken läsa hur du kan
söka en plats i Mörkö

Så här använder vi Bygdeband med Mörkö-fakta

Visa karta
Mörkö församling
Koordinater: 58.998248, 17.665294

Information om Mörkö församling

Hölö och Mörkö församlingar har från 1 januari 2010 slagits samman till Hölö-Mörkö församling. De tidigare självständiga församlingarna har lång historia som egna socknar och från mitten av 1800-talet som självstyrda kommuner.

Hölö-Mörkö församling är en del av Svenska Kyrkan. Församlingen ingår i Strängnäs stift.
Historia och beskrivning av Mörkö finns under  Mörkö socken och platserna är beskriva under resp. namn som t.ex. Mörkö kyrka Till ett flertal platser finns bilder knutna och vi hoppas kunna lägga upp fler!
Mörkö har beskrivits i litteraturen och för den intresserade finns en litteraturförteckning att ladda ner.

Hörningsholm har och har under lång tid haft stor betydelse i Mörkö socken. Godset är den störste jordägaren sen andra hälften av 1700-talet då ett antal gårdar köptes in av dåvarande fideikommissarien, landshövdingen greve Nils Bonde. Bönderna som sålde sina gårdar fick avtal som arrendatorer. Under 2010-talet har de kvarvarande arrendena återgått till Hörningsholms gods. Godset har idag möjligheter att bruka jorden rationellt med moderna metoder. Läs gärna Carl Bondes beskrivning på Hembygdsföreningens hemsida från ett möte då vi fick både historiska tillbakablickar och insikt i det moderna jordbruket.


Bildgallerier från Mörkö församling

Visa fler bildgallerier från Mörkö församling ›


Bilder och dokument från Mörkö församling

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Mörkö församlingFritidshus
Vårdinrättning, apotek, barnmorska
Arbetarbostäder
Arbetarbostad
Fornlämning
Färjeläge
Föreningsverksamhet

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Marie de Mander