Malma naturreservat

Kategori: Naturreservat

Naturreservatet är beläget ca 2,5 km nordväst om Malmköping. Sörmlandsleden passerar genom området.

Visa karta
Malma naturreservat
Koordinater: 59.163134, 16.696643

Information om Malma naturreservat

Källa: Länsstyrelsen Södermanland

Syftet med naturreservatet är att skydda och vårda ett mycket framträdande parti av Strömsholmsåsen. Det är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Reservatet består av ett 2 km långt parti av Strömsholmsåsen. Åsbildningen är format som en getrygg med en smal stig på krönet. Parallellt med huvudåsen och sydost om denna finns ytterligare en mindre åsbildning.

I öster gränsar området till Sundbysjön. En del av den södra stranden ingår i naturreservatet. I nordväst finns en mindre svacka, som eventuellt kan var en åsgrop. Åsen har på ett par ställen varit utsatt för små täkter eller täktförsök.

Den livliga trafiken på länsvägarna intill reservatet medför att djurlivet är sparsamt med undatag för Sundbysjön. Vid sjön finns ett rikt fågelliv.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.


Bilder och dokument från Malma naturreservat

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com