Lövfallsstugan

Kategori: Torp

Lövfallstugan, en backstuga som fanns mellan 1828-1847. Där bodde Backstuhjon före detta Torpare Erik Ersson född 1753 med hustru Ingeborg Jonsdotter född 1777. De blev inte mottagna i Regna 1818, kom från fattighuset i Svennevad 1819. Till Löffallstugan från Kobäcken 1828.
Vi har hittat något som kan vara grunden på en karta på västra sidan av vägen mellan Djursnäs och Blomsterbacka som ska undersökas.

Koordinater: 58.907107, 15.555842

Information om Lövfallsstugan

Torpen som legat norr om Djursnäs, som nu alla är borta, det var 5 st och låg nära varandra så området kallades ”Sta´n” i folkmun. Vid en torpvandring 8 maj 2010 har grunderna efter dessa torp märkts upp med hembygdsföreningens skyltar.

Kennert Allansson, Stig Gunnarsson och Rolf Persson, var på den ovan nämnda platsen, i november månad 2013. Vi tror oss ha hittat platsen där Backstugan stod på under sina 20 år. Rolf kunde med sin ”pendel” ta ut torpets storlek och var ingång och eldstad varit någonstans. Hörnstenarna var borttagna, för senare har platsen odlats upp.  Då, 2013, såg man att det varit en åker där, trots att skogen nästan var fullvuxen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com