Kringsjöbäcken

Kategori: Bäck

Bäck mellan lilla och stora Kringsjön.
I bäcken som avvattnar Lilla Kringsjön har det på ett ställe där det är ett litet fall funnits någon form av aktivitet, tror Alf Jelvehed. Kan det ha varit en Skvaltkvarn som stått där?

Skvaltkvarnar är enkla mjöl-kvarnar, som kunde ligga i små vattendrag med liten fallhöjd. Vattenhjulet i en skvaltkvarn är till skillnad från på hjulkvarnen placerad horisontellt. Kraften överförs direkt till malstenarna, vilket medför att kvarnen måste ligga i en ström eller med ena delen över vattnet. Kvarnhusen var vanligen mycket små, 2-4 m. i sida, och vanligen knuttimrade.

Koordinater: 58.946495, 15.547063

Information om Kringsjöbäcken

Skvaltkvarnar, ”Det var små husbehovskvarnar som utnyttjade vattentillgången i bäckarna. Särskilt höst och vår kunde även små vattenflöden driva dem. Från en byggd sump leddes vattnet genom en brant stående stock ned mot drivhjulet under kvarnen. Detta kallades vanligen fothjulet”.

Författare: Frej Alsterlind, Kil, Värmland,

Bilden kommer från Husbehovskvarnar och tullkvarnar, Kulturmiljö i Kronobergs län, Margit Forsström.


Bilder och dokument från Kringsjöbäcken

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com