Malmköpings naturreservat

Kategori: Naturreservat

Naturreservatet ligger ca 1 km nordväst om Malmköpings tätort, direkt intill skogskyrkogården och längs Hosjöns västra strand. Storlek: 23,5 hektar.
Skyddat år: 1997, utvidgat 2012.

Visa karta
Malmköpings naturreservat
Koordinater: 59.144735, 16.719732

Information om Malmköpings naturreservat

Källa: Utdrag ur Länsstyrelsen Södermanlands information på hemsidan.

Området är välkänt av ortsbefolkningen och utnyttjas som strövområde. Några väl upptrampade stigar finns inom reservatet, bland annat slingrar sig sörmlandsleden fram på åskrönet.

Malmköpings naturreservat innefattar det gamla Malma Domänreservat, samt en utvidgning i skogsmarken norrut. Området är beläget på en ås (Strömsholmsåsen) som är bevuxen med huvudsakligen gammal, och på vissa ställen, grov barrskog. En del tallar på åskrönet och längs landsvägen är uppskattningsvis så gamla som 200-300 år. En mycket välutbildad åsgrav finns vid foten av den södra åssluttningen. På grund av skogens höga ålder börjar hålträd att bildas bland tallarna.

Syftet med naturreservatet är att skydda en bit av rullstensåsen, den gamla orörda skogen och ett omtyckt strövområde. Uppe på åsen går den gamla färdvägen och den höjer sig 35 meter över Hosjön.

Den 21 september 2014 invigde landshövding Liselott Hagberg det utvidgade reservatet, som omfattar området från Klovstensvägen till Strängnäsvägen. 

 

 


Bilder och dokument från Malmköpings naturreservat

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com