Vrena järnvägsbro

Kategori: Bro

Visa karta
Vrena järnvägsbro
Koordinater: 58.858127, 16.708681

Information om Vrena järnvägsbro

Bron över Vrenaån för järnvägen byggdes på 1870-talet. Den låg på vackra stenfundament.
De har senare, under 1900-talet, bytts ut mot fundament av betong. På bilden syns ett ånglok som stannat på bron för att fylla vatten från vattentornet.

Under sågverkstiden fanns dessutom en bro för den smalspåriga banan som användes för transport av sågat virke från sågen till stabbarna söder om ån. Den bron skymtar på bilden av bron för fabrikens interna transporter (platsen heter Fabrikens vägbro). Bron för smalspåret syns nedom och under de båda järnvägsbroarna. Den revs då sågen lades ner och av den finns 2016 bara några betongfundament på ömse sidor om ån. Se separata bilder. En bild på spåret vid sågen finns även. GM


Bilder och dokument från Vrena järnvägsbro

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com