Ilända

Kategori: Gård

Visa karta
Ilända
Koordinater: 58.887475, 16.681966

Information om Ilända

Ilända i Vrena socken var från början en by. Hemmanen blev tidigt på 1600-talet till ett statligt ägt rusthåll och fick till detta viss ekonomisk hjälp via en skatt, augment, från bönderna i Farneby. Den skatten ändrades senare successivt till ett jordområde – Ilända Utjord. Det avsöndrades slutligt 1835 och består än i dag men är nu separat privatägt.
Rusthållet ”friköptes” från Kronan i ”skatteplaneringssyfte” och blev en vanlig skatteby med två hemman på tillsammans 1 mantal. De ägdes oftast av förmöget folk som hade åbor som skötte jordbruket. Under vissa perioder var det samme ägare till båda hemmanen.
Byn med Rusthållet ändrades på 1690-talet till att bli en egen grenadjärsrote och hemmanen skulle därefter hålla en grenadjär. Roten fick nr 110. Grenadjären bodde i ”ryttarstugan” som låg i byns utkant, norr om byns övriga byggnader.
1796 genomfördes ett storskifte på den dittills gemensamt brukade marken. Ägare av varsitt hemman var då kyrkoherden i Stigtomta Nils Pilgren och inspectoren Hanfeldt. Byn delades rättvist upp i två skilda hemman och lotten fick avgöra vem som skulle ha vilken de båda hemmanen.
Vid Laga skiftet 1822 delades byn formellt i två fastigheter, Ilända 1:2 resp 1:3. Ägare av var sitt hemman var då kronobefallningsman Gustaf Carell och hofkanslern J Ramström.
Alma och Kalle Johansson ägde gården från 1930-talet och 1943 sålde de till Evald Engström.
Göran Frick var ägare fram till 1960-talet. Han styckade då av jordbruksmarken, skogen och marken med alla ekonomibyggnader och sålde allt detta till granngården Ekeby.
Den kvarvarande tomten med bostadshus och de till dessa hörande uthusen såldes till överstelöjtnanten Wilhelm Lothigius. Den fick då beteckningen Ilända 2:1. Sedan dess är fastigheten en ”hustomt” det vi kallar småhus här i Bygdeband. Marken Ilända Rusthåll behöll dock Göran Frick.
Wilhelm Lothigius sålde senare till familjen Lybark.
Wilhelm var under åren 1978-1995 ordförande för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. GM


Bilder och dokument från Ilända

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com