Vrena kvarn

Kategori: Vattenkvarn

Koordinater: 58.858027, 16.708831

Information om Vrena kvarn

Vattenhjulsdriven kvarn, eller periodvis flera, har funnits på den södra sidan om Vrenaån. På en karta från 1640 är den utritad. Även en karta från 1690 visar kvarnen. Fördämningen låg där järnvägen i dag passerar över ån. Den är utritad på kartan från 1680-talet. Till kvarnen har hört en bostad och senare ett jordbruk och gården med sitt stora markområde hette Kvarngården. Vattentillgången var så god att den kunde drivas året runt,
I domsböcker från 1500-talet finns att läsa i ett tingsprotokoll år 1596 om konflikter kring en kvarn i Vrena där en fördämning uppförts året innan. Ärendet gäller den översvämning som dammen orsakat runt Hallbosjöns stränder. I början av 1800-talet upprepades händelsen och fick även denna gång rättsligt efterspel. Det framgår av Vrena Gårds handlingar vilka förvaras i Nyköpings kommuns arkiv.
Under senare delen av 1800-talet ägdes kvarnen av de som även ägde och drev Vrena Ångsåg. Då Backa-Hosjö AB 1916 köpte sågverket och kvarnen med tillhörande kvarngård ville de satsa endast på sågverksamhet. Kvarnen lades därför ner.
Under en period drevs kvarnen av Erik Albert Jonsson. GM


Bilder och dokument från Vrena kvarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com