Tanntorpavägen

Kategori: Mindre väg

Tanntorpsvägen, ”Tanntorpavägen”, Skinnarbackavägen, ”Skinnebackavägen” är en väg som går söderut mellan Landbostigen (länsvägen) och Boovägen i slutet av Averby raksträcka ”Averbyraka”. Den passerar Tanntorp, Skinnarbacka, Skinnarbacka kapell, Döbacka och Aspelund vid vägens norra ände.
Från länsvägen till Tanntorp kallas den för ”Tanntorpavägen”, och sedan ”Skinnebacka-vägen”.

Koordinater: 58.932132, 15.467124

Information om Tanntorpavägen

Väg från Landbostigen -Tanntorp – Skinnarbacka – Elimkapellet – Döbacka – Aspelund.

Stora granen, fanns utefter Tanntorpsvägen mellan Landbostigen (länsvägen) och Tanntorp. August Johansson, (Bertils far) har berättat, när han var ung hade de korna på skogen (betade) och om de inte kom hem på kvällen för att mjölkas klättrade han upp i en den stora granen för att se efter var de fanns. Han kunde då se ända till Knutstorp. Det fanns stora kalhyggen även på den tiden. Timret hade väl använts vid Boo vatten och senare ångsåg.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com