Kalkebol

Kategori: Gård

Kalkebol, omnämns redan 1457. Här har bott mycket folk genom åren, mest dagkarlar och arbetare med familjer. År 1763 bodde här Nils Olofsson född 1736 med hustru Maria Johansdotter född 1735 och Lars Bengtsson född 1715 med hustru Kerstin Andersdotter född 1724 med familjer. Under tiden 1860 – 1870 talet bodde där 5 familjer. En del arbetare som bodde här arbetade på Kårtorp gård. På 1800 – talet var Kalkebol större gård än Kårtorp.

Koordinater: 58.930580, 15.454317

Information om Kalkebol

Hit kom en arrendator 1854 som hette Nordmark, han arrenderade även Kårtorp från 1864, berättar Birgitta Lantz. Han bodde här på Kalkebol i tjugo år.  Sist boende, 1936, var arbetaren Axel Edvard Åhlen, född 1896, med hustru Ingeborg Teres Gustafsson, född 1899, och deras barn. Även änkan efter Linus Gustafsson, Emma Matilda Hjort med dotter Linnéa bodde här 1934 till 1936.

Där fanns troligen tre bostadshus varav det ena var ovanligt stort, huvudbyggnad? och två flyglar? kan vi se på vår karta från 1875. Utöver bostadshusen fanns en jordkällare, söder om dem en stor byggnad, lagårdsbyggnad? och en bod. Norr om husen fanns en lagård och en logbyggnad där körbanan in i byggnaden finns kvar, och i östra delen av logen en stor grop där det fanns en ”körvandring” under. John Boo (Torbjörn Boo i Stenkullas far) har kört vandringen som ung. Den drev en kvarn, berättar Annett Boo.

År 2013 finns grundstenarna efter byggnaderna kvar, utom den stora byggnaden (lagård?) söder om bostadshusen. Där har lantbruket på Boo Egendom lagt upp stenmassor från åkrarna på grunden. Vid grunden av den östra ”flygeln” finns en trappsten kvar, och på den västra en kulle efter skorstenen.

Ett av husen fanns kvar fram till 1936. På gården fanns tröskvandring.

År 1870 gick gården upp i Kårtorp (se sidan 98 i Sköllerstabygden 2).

I maj 2013 skyltades gården upp av Boo Hembygdsförening.

Tjärdalar, finns i beteshagen norr om ovan nämnda logbyggnad, i slänten mot Hällebo. 

Stora lindar, finns öster om huvudbyggnaden på den gamla stora trädgården. De är planterade i en rundel, ser ut som det varit en berså, men av Alf Jelvehed fick vi veta att de planterades så förr. En av dem har fallit, men hur gamla de är och vem som planterat dem, vet vi inte. Se bilden på sidan 5. 

Utdrag ur berättelse från cirkelutflykt 3 juni 2009 då fotot nedan togs: ……….”Nästa anhalt var Kalkebol där Anette och Torbjörn Boo, som arrenderar Stenkulla, mötte upp. En grupp av stora skogslindar som växte i ring samt andra planterade i raka rader och en allé av lövträd visar på att någon trädintresserad person en gång bott i Kalkebol. Vi såg rester av boningshus, varav ett stort, och flera mindre samt uthus. Man vet att det under åren bott mycket folk här. Grunden efter en kvarn med oxvandring syntes tydligt”.

Ladugård: 58.931205617263913, 15.454290211200714

Körvandring: 58.931391695514321, 15.454410994425416
Loge: 58.931383648887277, 15.454154927283525
Tjärdalar; 58.932237597182393, 15.454421136528254
Dass: 58.931131353601813, 15.454608974978328

”Lilla huset”: 58.930462226271629, 15.454011848196387

Flygeln väster: 58.930462310090661, 15.453999610617757
Flygeln öster: 58.930497765541077, 15.454401355236769
Jordkällare: 58.930374383926392, 15.454498250037432
Ladugård söder: 58.93031126819551 15.454419041052461
Bod/svinhus/hönshus: 58.930316800251603, 15.454742079600692
Stora lindar 58.93057169392705, 15.454890858381987


Bilder och dokument från Kalkebol

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com