Kårtorp

Kategori: Gård

Kårtorp, från 1300-talet. Från början 4 åbor (brukare) 1825 blev det 2 gårdar och 1875 lades Kalkebols och Hummlebols jord till Kårtorp som då blev en gård.
Här fanns då ett stort bostadshus, två lagårdar och fem andra byggnader var av ett kan vara vagnslider, kan vi se på kartan från 1875.
I mitten av 1900-talet fanns det en huvudbyggnad, lagård o loge, vagnslider, arbetarbostad (statarlänga), statarlagård, ett annat uthus med vedbodar och dass, och Rättarbostad med uthus. En liten byggnad finns mellan lagårn och Rättarbostaden som var ett hönshusen, och en liten byggnad till finns med på en karta från 1982. Kan det ha varit en gårdssmedja?

Koordinater: 58.926041, 15.448232

Information om Kårtorp

 

Brukare 1763 på gård 1 var änkan Anna Hansdotter född 1710 och sonen Jonas Hansson, gård 2 Per Andersson född 1705 med hustru Kerstin Andersdotter född 1705, på gård 3 Lars Jönsson född 1696, gård 4 Jöns Andersson född 1718 med hustru Ingrid Jönsdotter född 1731.

Sista brukare var Karl Kihlborg som kom hit 1923 från gården Kilsborg i Skyllberg, och var här i närmare 30 år tills han blev erbjuden att överta arrendet på gården Kjesätter i Sörmland våren 1953.

År 1778-79 fanns det en ”Skolmästare” Olov Persson här på gården. Då var det ambulerande skolor i socknen. På 1940 – 50-talet gick skolbarnen här både i Boo och i Bäck skola.

Här fanns arbetarbostäder med många små lägenheter där barnrika familjer förr bodde under knappa förhållanden.

I en av lägenheterna bodde Ander Petter Jansson med familj och hade fem barn, de utvandrade till Amerika 1887 när yngsta sonen Truve var sex år. Truves sondotter Donna Johnsson Alex kom på besök till Boo i augusti 2014.

Här bodde också Lantarbetare Linus Adolfsson i en av lägenheterna med familj. Han hade ett ”Duvslag” i statarlagårn.

En Skogsarbetare, Karl-Fredrik Hellman, som bodde på övervåningen på norra gaveln, var ett språksnille. Med hjälp av kristallmottagare lärde han sig sju språk. Han åkte bland annat på en vespa, inte så vanligt på den tiden. Under Ungernkrisen på 1950-talet kom det några familjer till trakten. Ungerska lärde han sig på en sommar, berättar Bertil Johansson.

 

År 2014 är arbetarbostaden och uthusen som hörde till och troliga smedjan rivna. Det lilla uthuset mellan lagårn och Rättarbostaden har inretts av en biodlare med många bisamhällen.  Lagårn står tom men logen används av Torbjörn Boo i Stenkulla. Rättarbostaden är friköpt till åretruntboende.

Huvudbyggnaden i dag ligger inte på den ursprungliga platsen, det ser vi på 1875 års karta.

Den är numera friköpt av Malkolm Hamilton vars son har den till fritidsboende 2014.

Bod: 58.925984697416425,  15.448743738234043
Vagnslider: 58.92499060370028, 15.448286840692163
Ladugård/loge: 58.924616854637861, 15.448472667485476
Hönshus: 58.92509127035737,  15.448953788727522Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com