Oxladugården

Kategori: Ekonomibyggnader

Oxlagårn, där Boskulla gård hade sina oxar stallade. År 1875 är det två stora byggnader på var sida om oxlagårn men 1949 är det bara en kvar, ser vi på våra kartor. På en av byggnaderna fanns en vällingklocka. Oxarna skoddes här, ofta när det var ”skoväder” det vill säga dåligt väder att arbeta ute i. Här fanns även ett ”körhus”, berätter Bertil Johansson.
Mellan åren 1954 – 1958 använde försvaret oxlagårn som förråd till någon sorts kemikalier, berättar Ingvar B.

Koordinater: 58.922574, 15.478541

Information om Oxladugården

Boo Egendom har byggt en vändplats invid byggnaden som skall användas vid skogsavverkning och bort-transporter av skogsprodukterna. Här har många små åkrar planteras med granskog. År 2014 är det bara en byggnad kvar, oxlagårn.

 

 

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com