Iboholm

Kategori: Herrgård

IBOHOLM (Förr Ibbol eller Ibbebol) en av de större herrgårdarna känt sedan 1500-talets mitt och har under 1600-talet ägts av Alexander Leslie. Sedan fideikommisset inrättats 1735 kom Iboholm att ligga under Boo. Dit hörde ett stort antal torp och arrendehemman. Där fanns förr ett bränneri, byggnaden finns kvar. Den gamla huvudbyggnaden flyttades under 1800-talets början till Boo som arbetarbostad (Staten).

Koordinater: 58.895582, 15.495744

Information om Iboholm

Herrgården består idag av två flygelbyggnader, på den vänstra har byggts en övervåning och den högra är orörd. Om man ser bägge byggnaderna samtidigt så ser den ombyggda mycket större ut men grundarna är lika stora. Kontrollmätning har gjort. Magasin, bodar, mejeri och arbetarbostad. Där har även funnits trädgårdsmästeri intill.

I högra flygeln bodde förvaltare Söderbäck med familj i slutet av 1800-talet. Inspektor Axel Andersson och Inspektor Hilding Lund har varit bosatta där. Rättare Ekholm bodde en tid i högra flygeln. En familj Bjursell bodde där några år på fytiotalet. Flygelbyggnaden var under flera år på sextiotalet sommarbostad åt danska författarinnan Kate Bang, tidigare livsledsagarinna åt Verner von Heidenstam.

Ekonomibyggnader som stor lagård, loge, och vagnslider finns nedanför flyglarna. I logen fanns det hö-sädeshiss som tog hela vagnslass, och på senare tid en torkanläggning för hö. Redan 1921 hade man skaffat mjölkmaskin till lagården. Numera finns inga djur på gården. De flyttades till den nybyggda lagården vid Averby 1973. Det hela skall rivas inom kort.

TILLÄGG. Mer om Iboholm: Flyglarna kallas hädanefter Norra och Södra. Det var i den norra som inspektorerna bodde och i den södra familjen Bjursell och författarinnan Kate Bang. Kate var även fast boende på 1960 talet. Mejeriet fanns till 1872. Johanna Borén var då mejeriarrendator. Trädgården, Anders Kindberg kom till Iboholm som rättare 1849 men blev senare trädgårdsmästare. Lagårdsbyggnaden, i nuvarande utseende, byggdes någon gång före 1909, byggdes om 1941 och började rivas onsdagen den 13 januari 2010.

Iboholm, har varit arrendegård, 1920 – 1930 var Philip Skjöldebrand arrendator, han gifte sig 1911 med dottern till Kierkegaard på Averby. 1930 – 1940 var Cecil Paulsson arrendator. I början av 1940 talet till 1950 hyrde Domänverket Finspångs revir flyglarna för kontor. Där bodde även Jägmästare Klas Bergman  och hans bokhållare Bjursell, som efterträddes av Karl-Erik Hast 1 jan 1947 – 1950.

Iboholms småskola fanns 1875 – 1879, flyttades till Bäck skola som var färdigbyggd 1877. Oktober 1953 lades Bäck skola ned. Centralskolan i Hjortkvarn var då klar.


Bilder och dokument från Iboholm

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com