Morkarla församling

Kategori: Församling

Koordinater: 60.141002, 17.954089

Information om Morkarla församling

Morkarla församling, Olands härad i Tiundaland, ligger nu i Östhammars kommun i Uppland och Uppsala län. Närmaste tätorter: Österbybruk i NV – 8 km, Alunda i SO- 13 km, Gimo i Ö – 15 km. Morkarla är en skogsbygd med öppnare mark i ett stråk i socknens mellersta del kring Morkarlaån.

I västra delen finns några vattendrag, Rastsjön, Hammardammen och Slagsmyren. De utgör källflöden till Fyrisån västerut, men har också avrinning åt öster. Församlingens centrum med kyrka och skola ligger 4-5 km sydväst om huvudvägen Söderfors-Gimo och Dannemora-Hargs järnväg.

I kyrkligt avseende tillhör församlingen sedan 2010 Dannemorabygdens församling. Areal: 95 kvadratkilometer. Folkmängd: 368 invånare år 2010.

 


Bildgallerier från Morkarla församling

Visa fler bildgallerier från Morkarla församling ›


Bilder och dokument från Morkarla församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson