Lind

Kategori: Soldattorp

Koordinater: 59.061358, 16.403746

Information om Lind

Linds rote nr 336, soldattorpet Adolfsberg.
Rotens nummer var år 1686 nr 334 år 1688 nr 335 och år 1710 nr 336.
Torpet finns kvar och ligger ca 300 m norr om gården Pattala. Det är om- och tillbyggt.
På bilden ses soldatänkan Elin Lantz med två av barnen, ca år 1920.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com