Usansbo

Kategori: Gård, Hemman

I slutet på 1700 talet fanns i Usansbo Capitiene Jan Tellander. Han flyttade till Sala 1797.

Koordinater: 59.901634, 16.750116

Information om Usansbo

Då kom till Usansbo Ryttmästare och Friherren Samuel Georg Åkerhjelm. f. 1756. Åkerhjelm gifter sig 17990608 med Johanna Albertina Kock f. i Stockholm 1776. Samuel Georg Åkerhjelm avlider i slag 18001020 endast 44 år gammal. Hustru Johanna Albertina avlider 18020518. Några barn fanns inte .Makarna är begravda i Norrby. För gårdens skötsel står inspector Olof Hagberg f. 1763 tillsammans med hustru Charlotta Ternell och barn. Familjen flyttar 1801. I stället kom från Enåker som rättare Eric Pehrsson f. 1760 med hustru Kajsa och barn. Eric avlider i lungsot 1808. Hustru och barn flyttar till Östervåla. 1810 kommmer från Vallby Västerås som bokhållare Petter Öbeng f. 1775 med hustru med hustru Johanna Lovisa Öhrman och 6 barn. Familjen flyttar till St Iljan Västerås 1817.Som ägare kommer 1818 Abrahamn Lindfors f. 1774 i Sala med hustru Anna Hedbom f. 1774 i Sala och barn. Abrahamn avlider 1830. Kvar som förra ägarens hustru står änkan Anna Hedbom. Som ny ägare, bonde, kom 1831 Jan Erik Nilsson f. 1797 i Romfartuna gift med Stina Lisa Persdotter f, 1807 i Kumla och 2 barn. Gården står nu antecknad som 1 1/4 mantal frälse. 1 mantal Usansbo och 1/4 mantal Bolandet. Förre ägarens hustru Anna Hedbom avlider 1846. Jan Erik Nilson med familj blir kvar i Usansbo till 1851 då de flyttar till Kumlaby i Norrby. Som ägare står nu bonden Anders Andersson bosatt i Härfsta Västerlövsta.1855 kommer nästa ägare, inspektor Pehr Johan Jansson f. i Lillkyrka 1832. Gift 1855 med Anmari Rolina Baumgardt. Som rättare under samma tid kom Olof Pehrsson, han flytta 1860 till Torstuna. 1865 kom från Stockholm svågern Löjtnant vid Kung. Västmanlands regemente Axel August Bernhard Baumgard. Han gifter sig 1868 och flyttar till Stockholm. Possessionaten (godsägare) försvinner ur längderna men står skriven i Usansbo till 1869 då han flyttar till Stockholm. Som ny possessionat kom från Nora Olof Schedin f. 1832 med hustru och 7 barn. Familjen blir kvar i Usansbo till 1887 då de flyttar till Bälinge. Som ny ägare kommer från Altuna Lars Oskar Ahlenblad f. 1860 i Altuna. Alenblad gifter sig 1884 med Edla Karolina Thulin f i Norrby 1869- Två barn föds 1896 och 1897. Lars Oskar Ahlenblad avlider 1898. Som arrendator kommer från Kumlaby Norrby Erik August Andersson. Edla Karolina med barn flyttar till Norrbäck 1908. Som ny ägare står sågverksägaren i Varmsätra Carl Carlsson. Som rättare kommer från Fläckebo Gustav Edvard Johansson med hustru och 7 barn. Carl Carlsson avyttrar Usansbo någon gång mellan 1924-41. Drygt 50 personer flyttar samtidigt från Usansbo. Som ägare står nu Karls Johan Viktor Adeén bosatt i Öja. Karl Johan sålde fastigheten 1931 till sonen Edgar Joel Adeén bosatt i Öja. Som arrendator kommer 1925 Lars Johan Larsson f. 1886 i Torstuna med hustru Hildur Emelia Wahlström f. 1891 i Torstuna och 6 barn. Familjen flyttar till Frösthult 1932. Nästa arrendator kom 1935 Jakob Artur Adeén, bror med Edgar Joel ovan. Tillsammans med hustru Anna Johansson f. 1907 och en dotter. Jakob Artur Adeén köper fastigheten 1945. Vid 60 års ålder 1967 säljer han fastigheten till Karl Göran Wingård. Wingård blev kvar till 1972 då nästa ägare Sergel Steffen med hustru och 1 barn kommer. Sergel blev kvar till 1981 då nuvarande ägare kom, Fred Vilner Söderström med hustru Ann Katrin och 2 barn.

Norrby 2013

BosseTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist