Berga

Kategori: By

Koordinater: 59.847776, 12.552068

Information om Berga

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin
Berga
Den första bostaden här förlades på en upphöjning i terrängen (liksom Backa) och erhöll således sitt namn av belägenheten. Gården hette äldst ”Bärgh” och är införd i äldsta Jordaboken 1540 med bonden Elff (Elof) som ägare, vilken 1548 kallas Eluff i Bergh.
I längden för Älvsborgs lösen skrives gårdsnamnet Berga med två bönder, Påuel och Anders, av vilka den sistnämnda icke är påförd någon skatt medan den förstnämnde är skyldig betala 10 mark. Båda äro gifta.
Jordaboken 1630 upptager Bärgha bland de hela hemmanen och med bonden Anders som ägare och i Jordaboken 1685 läses: ”Berga warit gammalt infanterihemman under Nerikes och Wermlands regemente till 1682, nu indelt de gemene under Axel Sparres comp”.


Bilder och dokument från Berga

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne