Norra Heden

Kategori: Torp

Koordinater: 59.852757, 12.580686

Information om Norra Heden

Heden Norra i kyrkbok.
För närvarande öde.
Belägen strax väster höjden Storheden.
(OrtReg 1941)

I en liten glänta i skogen ca 100 m västnordväst om vändplanen vid Södra Heden finner man resterna av stugan i Norra Heden.
Sista boende i Norra Heden var Per Hedberg, som bodde där till sin död 1939.
Han var född 1860. (torpinventeringen)

Koordinater (x/y) 6641439 / 1319323 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett i det närmaste nedrasat hus, 8×5 m.I området är flera husgrunder, odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 785:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne