Bråtahagen

Kategori: Torp

Torp under Jära Norrgård

Koordinater: 57.704913, 13.824044

Information om Bråtahagen

Riksantikvariet:

1. Torplämningar, inom ett område av ca 100 x 50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en husgrund med spisröse, en brunnshål samt stenröjda markytor med odlingsrösen.Husgrunden med spisröse är ca 8 x 5 m st (ÖNÖ-VSV). Något otydligbegränsning. Bevuxet med några granar och ungbjörkar. Namnskyltad.Brunnen stensatt, 0.7 m st, är 20 m S om husgrunden.Intill och N om nr 1 är:2. Plats med namn och tradition. Åkerstycke, ca 400 x 125 m (Ö-V).

Nr 1 bebott 1822 – 1924 enl. skylt.Nr 2 plats för lintorkningsgropar el. spärrar ? (gängse dialekt ”torne- eller tjörnegrav” talas för det senare).

1) Nybygget 2) Bråtahagen,

N 57° 45′ 14,54″, E 13° 55′ 51,28″ (WGS84), Mulseryd 178:2Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Hansson
Om du har frågor eller vill kontakta hembygdsföreningen e-post mulserydshembygd@outlook.com eller ring mig: 0766 063100