Pölgatan

Kategori: Gata

Koordinater: 57.697384, 11.933174

Information om Pölgatan

Pölgatan är belägen i Majornas 3:e rote  och tillhör en av stadsdelens äldre gator. Idag utgör gatan och dess ålderdomliga bebyggelse kärnan i Kulturreservatet Gathenhielm. Flertalet av husen är uppförda under 1700-talet och står kvar på samma plats där de en gång byggdes. Under 1900-talets andra hälft togs husen successivt över av föreningslivet och idag finns endast några få bostäder kvar.

Namnet Pölgatan finns omnämnt år 1800 men benämns under samma sekel också Pölegatan. Längre tillbaka förefaller åtminstone delar av området kallats för ”Pölen”. 1883 bytte Pölgatan namn till Ölvägen, men återfick sitt ursprungliga namn 1937.


Bildgallerier från Pölgatan

Visa fler bildgallerier från Pölgatan ›


Bilder och dokument från Pölgatan

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i PölgatanSmåhus, Villa, Stuga, Hyreshus

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Johan Lundin
Föreningsredaktör på Bygdeband och arkivarie i Föreningen Gamla Majgrabbar, Göteborg. Kontakt: 070-466 55 87 hjohanlundin@hotmail.com