Buttle församling

Kategori: Församling

Buttle är beläget mitt på Gotland och gränsar i norr till Vänge, i öster till Ala, i söder till Etelhem och i väster till Guldrupe.
Buttle har ca 110 invånare + ett växande antal fritidsboende.
Att Buttle är en gammal socken vittnar många forntida lämningar om, stenrösen, husgrunder, så kallade kämpgravar, slipskåror och bildstenar mm.

Koordinater: 57.402599, 18.530034

Bilder och dokument från Buttle församling

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Buttle församlingNaturområden
Loge, Nykterhetsloge
Fornlämning, Fornminne

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Alvar Stenqvist