Vallgatan 2 A

Kategori: Bryggeri

Skara tidigare bryggeri i korsningen Härlundagatan 7 – Vallgatan 2.

Visa karta
Vallgatan 2 A
Koordinater: 58.382712, 13.435285

Information om Vallgatan 2 A

Tidigare Skara bryggeri i korsningen Härlundagatan 7 – Vallgatan 2.

Varje stad eller ort med självaktning hade på sin tid minst ett bryggeri. Marieholms bryggeri på Kämpagatan, Skarakälla bryggeri, Vikens bryggeri och Skara Bryggeri AB, de båda senare vid Oxbacken . Skara Bryggeris isstack låg bakom bryggeribyggnaden granne med Vikens vattenfabrik.

Där fanns Skarakälla Bryggeri, grundat år 1855, men sattes i konkurs 1901. Det uppfördes då ett nytt modernt brygger i hörnet Vallgatan – Härlundagatan. Idag kallas den stora, röda tegelbyggnaden för Vallborgen. Initiativet till detta bryggeri kom från Skövdebryggeriet Nordstjernans ägare Theodor Egnell.

Skara Bryggeri tillverkade bland annat pilsner, lageröl, svagdricka, julöl men också läskedrycker som sockerdricka, enbärsdricka, julmust, cider, citronil, gracil och äppleöl. Bryggeriet sysselsatte ca 25 personer och den livliga verksamheten satte sin prägel på kvarteret. Hästarna Stella och Tor körde dagligen sin runda till försäljningsställen både i och kring Skara. Andra transporter var bönder som kom med häst och vag för att hämta mäsk på bryggeriet. I början skedde all kylning med naturis som hämtades från sjöar runt Skara. Isblocken placerades i en iskista i en stor källarlokal, dels i en isstack som täcktes med ett tjockt lager sågspån. I och med bygget av det ståtliga bryggeriet fick också Skara en ölhall. Tjusigt dekorerad av Carl Kylberg, då var han en ung och okänd konstnär boende i ett rum på andra våning i bryggeriet. Motiven var inspirerade av aktiviteter förknippade med tillverkning samt inmundigande av öl. När ölhallen lades ner och lokalen hyrdes ut som möteslokal till baptistförsamlingen kalkades målningarna över. Konservator Olle Hellström kom senare att knacka fram en del av målningarna, vissa finns kvar och andra flyttades till Stockholm och Göteborg.

Skara Brygger köptes upp av Axvalls och Lidköpings bryggerier och 1946 upphörde tillverkningen i Skara. Skarabryggeriet kom sedan att fungera som depå. Bryggeriepoken i Skara upphörde helt när Pripps sålde fastigheten år 1965. Byggnaderna gjordes senare om till bostäder, kontor och restaurang.

 

Källa: Boken Skara efter 1900


Bilder och dokument från Vallgatan 2 A

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Freddie Wendin
freddie.wendin@gmail.com tel: 070 326 60 96