Vedby nr 1, Annexhemmanet

Kategori: Gård

Visa karta
Vedby nr 1, Annexhemmanet
Koordinater: 56.142854, 13.190882

Information om Vedby nr 1, Annexhemmanet

Gården ligger mitt emot Vedby kyrka.Byggnaderna till Vedby nr 1 Annexhemmanet låg förr norr om kyrkan (nuvarande kyrkogård). Gamla boningshuset var med ryggåsstuga och där hade socknen sina sammanträden och stämmor. Här hölls även gudstjänsterna när nya kyrkan byggdes. Gamla boningshuset revs 1908 och nytt byggdes som 1938 flyttades öster om vägen för att ge plats för utökad kyrkogård, ny ladugård byggdes och än i dag ligger boningshuset ”på räls”. Enligt G Långbergs anteckningar är Vedby nr 1 en gård som i Danska Landeboken 1569 omnämns vara skänkt av Paufful K(r)abbe till Herrevadskloster men senare överfört till Gråmanstorps Pastorat. På annexhemmanet hade prästen rätt till ett rum för att vila efter det att han kommit ridande från Gråmanstorp till Vedby. Klockaren hade jord öster om kyrkan och här låg ett hus där klockaren hade rätt till ett rum för att vila sig efter ridturen från Gråmanstorp och att där också kunna beta sin häst. Detta hus revs 1895 och jorden köptes av församlingen. I slutet av 1500-talet hette arrendatorn Paul Svensson, från 1671 Tuve Gudmusen och mellan 1697 och 1706 Johanna Larsdotter (änka efter pastor Isak Persson). Änkan blev dock uppsagd av prästen Andreas Gemseus för att hon misskötte jordbruket (så långt G Långberg).I mantalslängden 1742 nämns en Güdmün Tüasson och 1768 en Tuve Gudmudsson. Mellan 1789 och 1831 har vi här Gerker Andersson och hustru Elna. Gerker var son till Anders Nilsson som brukade Hyllstofta 4 och 5 (Hyllstofta Ryggåsstuga) och skrivs i 1775 års mantalslängd som liten och bräcklig. Mellan 1831 och 1833 heter arrendatorn Nils Persson. Från Övad kommer 1833 Sven Olsson och Kjersti Nilsdotter, från Bäckagården kommer 1845 C G Ludelius och Wilhelmina Holmström. Mellan 1859 och 1875 arrenderas annexet av Bengt Persson i Sjöborg men han bor aldrig här. 1875 kommer från Kropp Per Jönsson och Botilda Persdotter, dom flyttar till Vedby nr 2 1900. 1896 gifter sig deras dotter Carolina med Per Jönsson född i Borgeby och blir arrendatorer till sonen Johan Jönsson gifter sig och övertar arrendet omkring 1927, Johan avlider 1937 och sterbhuset driver gården vidare till mitten på 1960. 1965 heter arrendatorn Bertil Prytz och 1970 Birger Brinkåker som friköper gården i slutet av 1980-talet. Gården säljs 1997 till Nils-Arne Hägne med familj.


Bilder och dokument från Vedby nr 1, Annexhemmanet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stina Nilsson
e-post/stina64@telia.com