Gårdö hage

Kategori: Naturområden

Gårdö hagar, var beteshagar som sträckte sig från ”Galgen” i väster till Varghagen i öster, i norr mot åkrarna som tillhörde Averby och Boskulla gårdar, i söder Hjortkvarnsån. Hagen delades av Averby, Boskulla och Åh. Vi är osäkra på vad som betade på Averbys del, på Boskullas del betades av får, den grårandiga delen var det får nät runt och på övriga delen ungdjur och hästar, och på Åhs del kor. Se karta på sidan 5 där det står Gålö hagen.

Koordinater: 58.913380, 15.477805

Information om Gårdö hage

Mellan varghagen och Åhs beteshage finns en åker som idag är planterad med granskog och kallades för Gårdö hage.Utefter vägen mot Åh fanns förr på vänster sida, i närmaste backe före nuvarande lagård, en transformatorstation och en gårdssmedja.


Bilder och dokument från Gårdö hage

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com