Glottra by

Kategori: By

Glottra, är en mycket gammal ort. På flera platser finns spår från forntiden i form av olika gravsättningar, odlingsrösen m.m. Enligt ”Sköllerstabygden 1” var trakten under folkvandringstiden (kom efter järnåldern) ett bygdecentrum, då socknens ståtligaste fornminne, bautastenen kom till. Stenen förknippas med sägnen om drottning Glottra och kung Svender.

Koordinater: 58.969488, 15.410602

Information om Glottra by

Gamla Glottra, senare bestod Glottra av tre större gårdar, antagligen utan egna namn, som bildade en (rad)by och kallas Gamla Glottra. Vi tror att gårdarna flyttades vid det laga skiftet, men ännu bara har namn som de fått av folket i bygden.

Gårdarna i Glottra, 1763 finns det 3 gårdar här men att reda ut vilka mäniskor som bott var, klarar vi inte ut. Det står i kyrkboken om att alla bor i Stora Glotta.

Gamla Glottra, skall vara Gamla Gårdar, det var troligen här Hackefolket bosatte sig.

Gamla Glottra? Väster om gamla järnvägen finns en husgrund med tegel i och fyra källargrunder berättar Allan Karlsson. När har det varit bebott?

Platsen tillhör inte Bo församling.

För mer info. se Svennevad församling.


Platser i Glottra by
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com