Lindmon, koppargruva

Kategori: Berghantering

Lindmo koppargruvor, Lindberget, ett berg ovanför torpet Lindmon. Här i gruvhålen har det brutits kopparmalm. Det var år 1764 som landshövdingen Johan Abraham Hamilton lät bearbeta detta kopparmalmstreck. Det var en ymnig malm på 15 alnars djup. Malmådern sträcker sig i norr och söder. Baron Johan Abraham Hamilton var landshövding i Kopparbergs län med recidensstad Falun, där det idkades kopparbrytning. Vid denna tid så började kopparmalmen i Falun att avta. Av den anledningen fick landshövdingen intresse för att bryta kopparmalm på sin egen mark, och gruvan kallades också ”Dalahövdingens koppargruva”.

Koordinater: 58.899477, 15.334358

Information om Lindmon, koppargruva

År 1768 var gruvan bearbetad till ett djup på över 20 famnar. Brytningen avtog under 1770-talet. Resultatet av brytningen kunde lämna 17 å 31 skeppund kopparmalm per år. Brytningen upphörde definitivt år 1780. Det blev då sammanlagd en tidsperiod på 16 år som det bröts kopparmalm i dessa gruvor. Malmen smältes vid Gryt i en upprättad hytta med två ässjor och smältugnar.  ”Källa torpvandring 4 sept. 1999”

Vid Dalahövdingens gruva bodde 1763 stigaren (= gruvförman) Olof Forsling, född 1720 i Falun, med sin familj. Då hade kopparbrytningen nyligen börjat enligt Sköllerstabygden 2 sid 166. Kopparhanteringen avtog omkring 1800.  Gruvan var mer än 20 famnar, c:a 40 meter djup. Den sist boende var hustrun till Lars Larsson, Ingeborg Nilsdotter, hon flyttade till Galisatt 1821.

Kopparhyttan:    Detta hus fanns i trakten omkring gruvan, vi vet inte var.

Husförhörslängden ger uppgifter först från 1773, troligen var Lars Larsson förste boende på denna plats då planeringen av gruvan startade år 1764, och hans son Anders kom att bli den siste boende c:a 1814. Huset var för minst två boende familjer.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com