Björnhaga

Kategori: Gård

Här var förr en by med sex gårdar fram till ca 1870 då de slogs samman till två. Den s.k. Övre och Nedre gården. Husen som blev kvar beboddes först av sina brukare och senare bodde arbetare, pensionärer och inhyses där. Ett hus blev skolhus. Från 1880 fram till 1920 emigrerade 61 personer från byn som på 1880-talet hade 82 innevånare.

Koordinater: 58.877957, 15.310596

Information om Björnhaga

Björnhaga ligger inte i Bo församling.
Men under studiecirkeln 2008 – 14 behandlades denna plats och följande uppgifter fanns tillgängliga. Mer information kan finnas hos grannförsamlingen, Lerbäck.

Övre gården som först bestod av ¼ mantal fick 1870 jord från två av de nedlagda gårdarna.1917 flyttade Johan Thim med hustru Elsa Matilda och nio barn in här. De fick sedan sitt tionde barn. Sönerna Hugo och Gösta blev brukare av Nedre gården men när föräldrarna dog brukade de båda gårdarna. Johan dog 1942 och då flyttade hustrun till före detta Skolhuset.

Nedre gården.1780 brukades gården av Jan Larsson. Hans släkt brukade gården i minst tre generationer i drygt 100 år. Släkten fanns kvar i byn i ytterligare nästan 40 år. Även den gården fick jord från två nedlagda gårdar 1870. I slutet av 1930-talet flyttade Gösta och Hugo Thim hit från födelsegården. Hugo gifte sig och fick barn. Hans familj och Gösta brukade senare hela Björnhaga. I början av 1960-talet flyttade Gösta till Hallsberg och den 30 mars 1962 flyttade Hugo med familj från Björnhaga och därmed blev bycentrum obebott och skog sattes på åkrarna.

Björnhaga skolhus var ett av husen som blev över 1870 men man vet inte vilket. Användes som skolhus från 1873. Eventuellt byggdes det om eller nytt på samma ställe.1873 – 86 var det en småskola med en lärare som också skötte undervisningen i Toltorps skola/missionshus och senare även i Bergs skola. 1888 blev skolan mindre folkskola, men verksamheten flyttades snart till Stensäters kapell. En lärarinna bodde i Sjöfallet 1886-91. Skolhuset blev sedan bostadshus för bl.a. många äldre. Sist fast boende blev Elsa Matilda Thim som dog 1948. Huset revs på1950-talet efter att ha varit sommarbostad.

Ur miljösynpunkt var Björnhaga något av en föregångare. Redan på 1930-talet fanns det ett vindkraftverk som under en tid försörjde byn med el.ström. Det var redan innan övriga byar i trakten hade el.ström i sina hus.


Platser i BjörnhagaOkategoriserat

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com