Hansmyran

Kategori: Gård

Belägen vid sjön Nedingen.

Visa karta
Hansmyran
Koordinater: 59.085922, 16.718449

Information om Hansmyran

HISTORIK

Tax.-värde 18.200. Areal: 25 har, varav åker 10, skog 15. Jordart: Svartmylla på lerbotten; 7-årig växtföljd. Manbyggnad av äldre datum, restaurerad och ombyggd 1925 (vatten och avlopp, el.ljus). Ekonomibyggnader uppförda 1912: Stall, ladugård och loge m.m. Djurbesättning: 2 hästar, 6 kor och 1 ungnöt (S.R.B., r.-o.k.-fria), svin och höns till husbehov.

Ägare: Tandläkare Tore Sundqvist.

Arrendator: Ivar Lundhe förr 31/1 1905 å Hagalund, Mellösa. Gift med Linnea Karlsson född 21/9 1909 å Ängstugan, Flen (dotter till Albert Karlsson f. 17/12 1867 å Broa, Björnlunda o h h Elisabeth f. Olsson).

Barn: Tore f. 19/10 1926, Margit f. 18/11 1929, (fosterson) Rein Johansson född 14/5 1943.

Sundqvist inköpte gården 1946 av ing. Axel Kihlström, vilken 1941 förvärvat densamma genom köp från lantbrukare A.G. Karlsson. Dennes fader arrenderade Hansmyran från 1850 till 1902, då sonen övertog arrendet och 1910 inköpte gården. Två stenyxor är funna på ägorna år 1927.

Tidigare ägaren Anders Gustav Karlsson f. 14/11 1865 på gården (son till Karl Gustav Andersson o h h Maria).

Gift med Johanna Charlotta Andersson f. 14/4 1867 å Mon. Lilla Malma (dotter till Erik Andersson o h h Johanna född Hagström. Barn: Gustav Gunnar f. 26/1 1889, Karl f. 12/2 1894, Axel f. 27/10 1897, Hilmer f. 1/12 1899.

Källa: Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd 1947, del II.


Bilder och dokument från Hansmyran

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com