Lilla Tornfors

Kategori: Järnvägshållplats

Lilla Tornfors: Banvaktsstuga och växel, vid stickspåret till Björnhammar, byggd 1875, av Hamilton på Boo som då ägde Björnhammars järnbruk. Han överlät senare järnvägen (stickspåret) till NÖJ. Huset ligger på Emma ägor och kallas även Lilla Emma. Första banvakten var Johan Fredrik Johansson 1875-1880. Sedan Nils Nilsson 1880-91, Erik Hjalmar Nilsson 1891-92, Karl Oskar Landberg 1892-1900, Karl August Andersson 1900-12, Karl Johan Johansson 1912-28.(Uppgifterna tagna ur tidskriften Tåg och Spår Nr 121 2001).

Visa karta
Lilla Tornfors
Koordinater: 58.867065, 15.402584

Information om Lilla Tornfors

För ca 150 år sedan bröt en stor skogsbrand ut, man eldade på en åker ”växeltäppan” och elden gick ifrån dem och den spred sig till skogen, fortsatte över Lortängarna nästan fram till Nerhammar vid nedre Grytsjön. Efter branden kolades det under en lång tid av virket i skogen efter branden. Vid Lortängarna (en mosse) finns än i dag stockar kvar efter branden under mossan. Vid dikesrensning fick man hugga sig genom stockar, likaså när de tog upp torv kom man på virke från branden, berättar Inge Flodin. Gunnar Hellman köpte banvaktstugan 1934 och var kvar till slutet av 1970 talet. Han arbetade vid Björhammar, och cyklade då på en dressin till och från bruket på stickspåret.  Huset är idag sommarstuga, utbyggt och med väldigt fint iordninggjord tomt.

Tornfors banvaktstuga, 1876 bodde Johan Fredrik Johansson här.

 

 

 


Bilder och dokument från Lilla Tornfors

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com