Gamla stenbron Emma

Kategori: Bro

Den gamla stenbron, finns kvar över Emmaån på den gamla vägsträckningen genom Emma. När kronprins Gustav (senare Gustav den tredje) gifte sig med danska prinsessan Sofia Magdalena 1766 trodde man att bröllopsföljet skulle passera genom bygden. Man uppförde då stenbroar i Emma och Hjortkvarn. Arbetet leddes av löjtnant CG Taijarden. (Sköllerstabygden 2 sid. 89). På bron i Emma finns en inskrift: ”Bygd under friherre Hamiltons höfdingetid år 1766”. Kronprinsen tog den södra vägen, över Laxå.

Koordinater: 58.862936, 15.412307


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com