Trolleflod, torvströ fabrik

Kategori: Industriell verksamhet

Torvströfabriken, Hjortkvarns torvströfabrik. Det fanns två torvströfabriker här, en var på andra sidan om länsgränsen. Båda tog torv ur samma mosse men på var sida om gränsen. Den som låg i Östergötland startades troligen i mitten av 1800 talet och tillhörde Lämnå bruk. Den köptes sedan av tre privatpersoner, och drevs till omkring 1917. Den andra låg på Boo Egendoms mark uppfördes 1906-07 och var i gång till 1954. Ägare Grosshandlare H V Hansson och arrenderades av Närketorv.

Koordinater: 58.84337, 15.40251

Information om Trolleflod, torvströ fabrik

Den hade en ångmaskin som drog maskineriet. Utanför fabriksbyggnaden fanns en hög murad skorsten. I många år pågick driften samtidigt i båda fabrikerna. Huset som uppfördes samtidigt som fabriken var byggt i två våningar med vindsvåning (högt hus). Det var byggt av plank och bräder med torvströ som isolering. De första som bodde här var Maskinist David Karlsson och Arbetaren Sten Gottfrid Leonard Olsson med familjer.  Det fanns ett stickspår till fabriken från smalspåriga järnvägen.                             Efter stormen 1954 kom från Småland två bröder Jansson hit, en med familj. De bodde i ovan nämnda hus. En av bröderna hade ett cirkelsågverk, uppställt på kajen vid Trolleflod, den andre var brunsborrare.

Trolleflod Torvströfabrik, en liten bod, som i folkmun kallades för ”Svinhuset”, mellan boningshuset vid fabriken och Trollenäs. Den byggdes om till sommarbostad med lite kokmöjligheter, åt tillfälliga arbetare vid mossen, mestadels luffare som stannade några dagar, en vecka, någon hela sommaren.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com