Ölsta

Kategori: Gård

Visa karta
Ölsta
Koordinater: 59.425825, 16.419908

Information om Ölsta

Ölsta
Hällby församling
………………………………………

Ur Svenska Gods och Gårdar XII 1938
Areal:  Total 66, 5 har, därav 25 åker 41,5 skog o betesmark
Tax.värde 31.600
Jordart: Styv lerjord o. lermylla. Skogsbestånd: Barrskog
Mangårdsbyggn. uppf. 1914. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1900
3 hästar, 12 kor, 1 tjur, 5 ungdjur
Gården i släkten sedan 1926
Ägare: Joel Arvid Hallberg
Arrendator: Erik Sandberg f. 09. Son till Lars Erik Sandberg o. h.h. Anna f. Edh.
Gift med Laura Maria f. Hallberg
……………………………..

Ölsta
Ur Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd – Sörmland 1949
5/16 mtl. Tax.värde 38.300.
Areal: 71,5 har, varav åker 25, skog 40, övrig mark 6,5.
Jordart: lera o  svartmylla; arealen delvis täckdikad, 6-årig växtföljd m. helträda.
Manbyggn. uppförd 1914. Ekon.byggn. uppförd: ladugård av sten (el, ljus o kraft, vatten o. mjölkmaskin) i mitten av 1800-talet. senare påbyggd, loge o magasin 1890.
Djurbesättn. 2 hästar, 11 kor o. 7 ungnöt (r-fria),. Traktordrift.
Ägare: Hem.äg.  Gustav Leander Ottestam, f. 21-7-00 å Målsjö, Näshulta, s. t. Karl Erik Pettersson f. 1863 å Engelbrektsstugan, Julita, d. -37, o. h.h. Albertina Sofia, f. Gustafsson Skräddarstugan s. s:n. d. -22;  g. m. Berta Matilda Flodin f. 4-12-99 å Storudden Näshulta, d. t. Carl Gustaf Flodin, f. 25-10-63 å Sandvik s. s:n. o. h. h. Sofia f. Larsson 23-10-64 i Skånela, Upps., d. -36. Barn: Henry f. 1921, (gift m Karin Widén) Folke f. 1922, Gösta f. 1935.
Nuv. ägare inköpte gården 1945  av Fru Laura Maria Sandberg.
På ägorna finnas ett 20-tal forngravar.
……………………………………
Fornminnen i Torshälla stad med omnejd.
Ölsta.
En halv kilometer från Rostorpsborgen ligger Ölstaborgen. Denna begränsas av naturliga stup  och branter.  Resterna  efter flera långa murar  går att urskilja, bland annat den som ligger i anslutning till  ingångspartiet, där den förgrenas sig i tre delar. Vid klart väder, och inte allt för mycket grönska,  kan man se från Rostorpsborgen till Ölstaborgen.


Bilder och dokument från Ölsta

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson