Hårdtorp

Kategori: Gård

Hårdtorp, intill sjön Björken, har mycket gamla anor. Genom århundranden har dess ägare skiftat från släkten Bååt på 1500-talet, då gården låg under Tidö, därefter den Sparreska ätten Sparreholm i 100 år följt av Fräkentorp fram till fru Brita Whitehorn som tog över gården 1945.

Visa karta
Hårdtorp
Koordinater: 59.180094, 16.623890

Information om Hårdtorp

Historik

Tax.värde 60.000. Areal: 100 har, varav åker 30, skog 60, övr. mark 10, betesmark, tomt o trädgård o imp. Skogen består i huvudsak av barrskog. Corps de logi av trä i 2 vån. uppf omkr 1790, rest o mod. under senare år ( 9 r.o.k.)samt hall. En flygelbyggnad, uppf. samtidigt (1 r.o.k.) Den andra helt omb. 1943 (4  r.o. 2 k.). Ekon.bygg uppf. omkr. 1840 rest o mod. 1936 och 1947, stall, ladugård av gråsten, magasin, vagnslider, svin-o hönshus. Djur: 1 häst svin o höns. Traktordrift.

Historik: Hårdtorp, vars namn på 1500-talet skrevs Hårdetorp och Håletorp, ägdes i mitten av nämnda århundrande av Björn Pedersson Bååt (d. 1570) och kom i slutet av 1500-talet att ligga under Tidö. Sedermera kom hemmanet genom Bengt Jöransson Sparres (d. 1632) giftermål med Kerstin Åkesdotter Bååt (d. 1622) att lyda under Sparreholm i Hyltinge socken. Efter att ha tillhört den Sparreska ätten i ungefär 100 år sålde dåvarande äg. änkan Beata Ribbing (d. 1720), som hade varit gift med Bengt Sparre (d. 1695), egendomen omkring 1718 till häradshövding Olof Lundstedt, enligt en från landshövdingen till högste ombudsmannen samma år insänd förteckning över frälsegårdar i ofrälsemäns händer. Sedermera kom gården att lyda under Fräkentorps egendom och friköptes därifrån 1926 av godsägare Uno Larsson, vilken 1931 avyttrade densamma till Frans Edvard Fransson. Nuvarande äg. fru Brita Whitehorn blev ägare till Hårdtorp 1945 och driver jordbruket i egen regi.

Fru Brita Whitehorn är f. 4.6.1906 å Hagby säteri, Fors, Eskilstuna d.t. kapten HJ. Lindhé f. 1872 å. s. ställe d. 1945, o.h.h. Elsa f. Tornérhielm 9.9. 1875 i Sthlm; gift med kapten Rowland Whitehorn, f. 17.10.1890 i Malmö.

Barn: Alice f 11.6.1943, Agneta f 15.3.1947.

Källa: Sveriges städer o samhällen jämte landsbygd 1947 del II.

Läs mer om Hårdtorp i Alice Whitehorns artikel i Hembygdsföreningens årsskrift 2002 som finns att köpa på Fotomuseet vid Hembygdsgården.


Bilder och dokument från Hårdtorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elizabeth Baunach
Föreningsredaktör för Bygdeband , Mallmköpingsortens hembygdsförening. Vid ev frågor kan du nå mig på telefon 0157-21495.