Masugn Björnhällen

Kategori: Masugn

Masugn, finns väster om Gamla Fjällenvägen, uppströms en bit där vägen går över bäcken som avvattnar Stora Björnsjön. Den är från1200-talet. Läs vad Inge Flodin har skrivit om den i Mosippan 2011.

Visa karta
Masugn Björnhällen
Koordinater: 58.85322, 15.37716

Information om Masugn Björnhällen

Lämningar efter en masugn, en så kallad mulltimmerhytta finns på denna plats. Hyttruinen är belägen vid en bäck med 5 meters fallhöjd. Den bäcken avvattnar Stora Björnsjön, belägen 2 km sydväst om Björnhammar. Masugnen är omnämnd i första delen av Sköllerstabygden, där den kallas Björns hytta.

Resultatet av datering C av träkol påvisar att lämningen är från 1200-talet. Vid bäckmynningen har det varit en en hålldamm, dammfästet finns ännu kvar, och längre ned har det varit en regleringsdamm. Vid vattenfallet har ett vattenhjul varit placerat. Det har varit drivkraften vid inblåsningen till ”bröstet” som kan urskiljas vid en grop i hyttruinen.

Malmen till hyttan har troligen hämtats från närliggande gruva ”Börsö gruva”. På ”gruvtorget” finns slag utbrett och där finns en grop, troligen en rostgrop och även en kolbotten. Hur länge denna verksamhet varade är svårt att fastställa. Troligen har hyttan övergivits på grund av att marken i omgivningarna var vattensjuk och då blev det aldrig drag i hyttan. Detta påminner oss om att järnhanteringen i dessa trakter har gamla anor.

För noggrannare information om platsen, se Riksantikvarieämbetet.

RAÄ-nummer: Bo 57:1, Bo 57:2,  Bo 58:1, Bo 58:2, Bo 58, Bo: 59, Bo 60.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10221700570001

 

 

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com