Hosjö by

Kategori: By

Gårdarna i Hosjö by ligger vid Hosjön och på båda sidor om väg 55 mot Strängnäs strax norr om Malmköping.
Den 25 augusti år 1874 förrättades laga skifte på alla ägorna till Hosjö by. Storskifte lagfästes över hela Sverige, bl. a på grund av brandrisken eftersom husen ansågs ligga för tätt i byarna..

Visa karta
Hosjö by
Koordinater: 59.150834, 16.732188

Information om Hosjö by

I ett protokoll från 30 november 1874 kan läsas att ”Hosjö byamän uppmanas till afstående af mark för landsvägens omläggning genom Hosjö gerde förbi dervarande backar”. Således kom vägen att dela gårdarnas läge på var sida om väg 55.

I Hosjö by låg Gästgivargården dit postdiligensen ankom. När Gustaf Adolf von Siegroth förlade Södermanlands Regementes övningsplats till Malmahed år 1774 flyttades postärendena till Länsman Jacob Faleij i Länsmansbostället år 1788. Samma år flyttades även Gästgivargården till Gröna gården vid torget i Malmköping.

År 1791 byggdes ”Lottagården” vid Gustaf Adolfs torg och Malmköping fick sitt första riktiga postkontor.

Uppgiftslämnare Mary Rudin, Malmköping.

 

Registrerade gårdar tillhörande Hosjö:

Hosjö (Skattgården) (Danielsson)

Hosjö (Karl Hilmer och Erik Reinhold Andersson)

Hosjö Mellangård och Storgård (Nord/Hedberg/Carlsson)

Hosjö  (Skattgården) (Malmlöf)

Hosjö Lövsta (Erik Gustav Andersson)

Hosjö Domarhagen (Lindkvist/Bengtsson) (på andra sidan väg 55).

Ryttargärdet

I separat dokument kan du se ägarnas namn för de olika gårdarna i Hosjö by vid tiden för laga skiftet år 1874.

 

 


Bilder och dokument från Hosjö by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com