Stommen..

Kategori: By

Koordinater: 58.044241, 12.284946

Information om Stommen..

Stommen.                                                   

Ägare:  1:1    Bernhard Karlsson f 1866

Hustru:          Alida f 1870

Ägare:  1:12                        Hålanda församling

Ägare:  1:3      1/8               Anton Erik J. Karlsson, Långetorp

Ägare:  1:4   5/32                Otto Leander Karlsson , Höga Mellangård

Ägare:  1:9  13/64               Karl Alrik Karlsson f 11/12 1907

Hustru:

Barn:                                   Annie Konstantia f 16/11 1903

Elsa Josefina Karlsson f 23/6 1909

Jenny Cecilia Karlsson f 29/5 1911

Elin

Kyrkväktare:                       Johan Algot Magnusson f 24/1 1904

Hustru:                                Ester Vilhelmina Martinsson f 11/8 1909

Barn:                                   Sonja f 1930

Birgit f 1933

Stommen 1:9 Petterssons i Höga. Stugan låg i ”Stomnalöcka”

Ägare:           spelman Pettersson

 

Sväs Kal å Tilda på Stommen”. – Av Everth Högabo

Den här berättelsen eller minnesbilden handlar om syskonparet Karl och Matilda Svensson. De hade efter sina föräldrar Sven och Kristina, ärvt 1/8 mtl Stommen 2:1 omfattande 5 hektar åker och 8 hektar skogsmark. Byggnaderna var efter föräldrarna, sålunda rätt gamla. Kring 1925 byggde syskonen ett bra manhus.

En bit in på 1920-talet började de ”torga” på Olskrokstorget i Göteborg. Där såldes förutom egna produkter som potatis, höns, smör osv även andras produkter. På hösten tog de med sig bär, som de köpt upp av sockenbor. De reste alltid med tåget till och från Göteborg via Nygårds station. Varorna, som de medförde, transporterade de på en dragkärra. Karl gick först i skalmarna. Tilda gick bakom och sköt på. Vintertid, då de ofta var rätt påpälsade, kunde detta se ut rätt festligt. Mest beroende på att Tilda då ofta använde skor eller pjäxor tillhörande Karl, ibland även hans ytterkläder. Hur de fick sina lådor och tinor till Olskrokstorget, vet jag inte. Det påstods att Tilda höll vakt på Olskrokens station, medan Karl ”i puste” transporterade varorna till torget. Samma syn vid återfärden.

Det sades, att de alltid hade ”skaffning för dagen” med sig och slapp besöka caféer kring torget av sparsamhet. Förtjänsten av dessa torgresor blev säkert inte stor.

Det berättades, att Karl vid dessa torgbesök alltid hade två mössor – en bättre då det var solsken och bra väder, en sämre då det regnade och snöade. Så länge ”krafterna bistod” höll syskonen på med dessa torgresor.

I början på trettitalet blev Karl plötsligt sängliggande. Hans plats var i köket. Även Tildas krafter avtog. Hon hade svårt att sköta sin bror. De sanitära förhållandena blev allt sämre. Då Karl dessutom var ”en snusförbrukare av stora mått” och därtill lät en ”färdig prilla” ta  genaste vägen på golv, i säng eller på vägg, började det se fruktansvärt ut i köket. Tilda förmådde ej hålla rent. Folk slog larm om förhållandena. Till sist tvingades socialnämnden ingripa. Karl måste flyttas till ålderdomshemmet (fattiggården) i Ale-Skövde. Nämnden med hjälp av ett par grannar skulle verkställa flyttningen. Men att göra det i denna fruktansvärda missär var inte lätt. Karl var fortfarande ganska så råstark av sig, dessutom rätt hetsig. Tilda ingrep och ville till varje pris hjälpa sin bror med slag och klösningar. Men till sist fick de Karl i en framkörd bil och transporterad till Ale-Skövde. Så småningom fick de Karl ren och i säng. Det påstods att han trivdes med den nya tillvaron. Tilda fick sedan klara sig själv, dock under grannars ständiga kontroll. Detta hände vårvintern 1936.

Någon tid efter att Karl omhändertagits, råkade någon obetänksam person säga till Tilda, att nu var det nog hennes tur att åka till ”fattiggården”. Vilket för hennes del skulle vara en välgärning. Tilda blev tydligen dödsförskräckt. En dag var hon ”försvunnen”. En granne – Josua Andersson – slog larm. Hela huset stod öppet. Ingen Tilda fanns. På eftermiddagen och kvällen genomsöktes hus och ladugård. Brunnen och Grönån undersöktes. En skallgång skedde i hemmets närhet utan resultat. Nästa morgon gjorde Josua en upptäckt. En töm, som länge hängt på ett bestämt ställe, vid fähusingången var borta. Nu ”storlarm”. Vi genomsökte på nytt brunnar, ån och alla byggnader samt ordnade skallgång i Stommakullen och Hamrabergen. Pålyste uppmärksamhet i orten om Tilda, men inget resultat. Hela våren 1936 gick utan ett spår av Tilda. Hon var och förblev borta.

Så kom sommaren. Just den här tiden hjälpte jag min morfar Bernt-Johan Nilsson i Torpa med åkerbruket. Jag tror det var i juli månad. Vi jobbade på ”Åmaden”, en åker som låg rätt nära Stomnakullen. Min hund Boy var med. Då det kom vind österifrån just från den kullen, reagerade Boy på ett konstigt sätt. Jag berättade det för morfar. Han svarade att det var inget konstigt med det. Karl Karlsson på Stommen hade lagt ut en del kråkgift. Det är lukten av döda kråkor hunden kännde av. Därmed var detta fenomen borta ur bilden.

Senare på hösten, när harjakten började, skulle Karl på Stommen och jag jaga just på Stomnakullen, den ås på vilken Boy under sommaren reagerat för dofter. Efter en stunds jakt, hör vi Karls hund skälla i ett våldsamt s k ståndsskall. Vi undrade självfallet vad det var och skyndade till platsen.

Synen vi mötte gjorde oss båda bestörta. Ett litet stycke från en stor enebuske låg resterna av Tilda. Hon hade använt sig av det förut omtalade repet. Knutit ena ändan i en enrot, den andra om halsen, och sedan krupit baklänges till dess hon kvävt sig, troligen i liggande ställning. Efter en inspektion av landsfiskalen, samlades resterna ihop och flyttades till en grav. Ett resultat av ett förfluget och oförsiktigt ord till en vettskrämd och förvirrad kvinna.

Tildas öde meddelads aldrig till brodern Karl. Samma år, senare på hösten avled Karl och fick sin viloplats jämte systern Tilda på Hålanda kyrkogård. Minns jag rätt, markeras platsen antingen av en gravsten med föräldrarnas namn eller med syskonens. De skulle då köpt denna gravplats i god tid före sin bortgång. Platsen är vid västra muren, något tiotal meter norr om mittgången fram till kyrkan.

Karl var född 18xx och död 1936.

Tilda var född 18xx och död 1936.

Everth Högabo

Våren 2007


Bilder och dokument från Stommen..

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Stommen..
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Christer Damm