Kängstorp, Mellan gården

Kategori: Gård

Kängstorp, Mellangården ”Sundevalls” en släktgård från 1745 var från början 2 gårdar. En av ägarna var Per Johan Andersson f. 1841. 1903 hade 2 bröder en gård här. En hette Sigurd Andersson, han arrenderade sin gård. Baptisterna ärvde hans arrende. Arrendet såldes på auktion. Ladugården plockades ned och kördes till Örmon och användes när frikyrkan byggdes där. Idag är det en gård, och övertogs 1950 av Roland och Ingrid Sundevall. Idag bor sonen Per Sundevall på gården. Nuvarande hus är från 1948. Till gården hör mer än 50 ha skog, där största delen ligger S O om gården och gränsar till Dunderstutabro.

Koordinater: 58.878728, 15.438950

Information om Kängstorp, Mellan gården

Åsnehålet, finns på Sundevalls marker. Vad det är, och hur namnet kommit till, vet vi inte.

Kängstorp, mellangården, ”Sundevalls” har brukats av fem generationer. Skattebonden  Olof Olofsson  f. 1708, var den förste 1763, som vi känner till. En senare var Sigurd Andersson f. 1879. Han fick diplom för ”brukande av släktgård” 1928. Det var två bröder, Malkom och Konrad som ägde en av gårdarna 1901. De var baptister och skänkte senare gården till baptistförsamlingen, som sålde den på auktion. Det var inte arrendet som såldes på auktionen, utan gården med åker och skog, och köptes av Hugo Hamilton, han står som ägare 1930. Baptisterna satte upp en gravsten på Hjortkvarns kyrkogård över bröderna som skänkte gården till dem.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Jonsson
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0703240323, eller skriva till mig på adressen a2jonsson@telia.com