Nävelsjöås

Kategori: By

Visa karta
Nävelsjöås
Koordinater: 57.469847, 14.859167

Information om Nävelsjöås

De båda gårdarna i Nävelsjöås ligger på en sydsluttning. Mellan de snipiga åkrarna ovanför bebyggelsen sträcker sig en fägata och vackra stenmurar upp mot de lövklädda sluttningarna. Ovanför lövdungara som delvis utgörs av bok,ligger en mosaik av gamla åkrar  och mer naturlig vegetation som betas. De allra flesta ytorna visar spår av kultivering. I berggrunden ingår ett stråk av diabas vilket kan förklara den rika floran  i skogen. De största naturmässiga värdena ligger i ädellövskogen och de lundväxter som finns där. I gräsmarkerna  öster om byn finns hackeslåtterrester.

Ägare till Nävelsjöås är Britt och Tomas Frödå.

Barn Erik 1980, Emma 1983.

Tidigare ägare:Ingvar Johansson f 1932-d.1985 Berit f. 1934-d. 2002

Barn Helena 1961, Magnus 1963, Anders 1965, Lars 1968, Ulrika 1970, Ann-Marie 1974.

Karin f 1905-1996 och Alfred f. 1892-1975 Johansson

Barn: Maj 1930-2014, Bernt 1931-2016, Ingvar 1932-1985, Birgit f. 1934, Lennart f. 1936, Lars Åke f. 1938, Stig f.1940

Josefina Hegg  f 1854 och August Svensson

Barn: Adolf f. 1879,Ruben f. 1884, Anton f. 1888 och Alfred f. 1892- 1975

 

 


Bilder och dokument från Nävelsjöås

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2