Lövnäs

Kategori: Torp

Visa karta
Lövnäs
Koordinater: 59.080123, 16.748929

Information om Lövnäs

Avskrift av ”Historik över Eneboga”

Torpstället redovisas första gången på en karta daterad 1678. Det hette då Peerstårp men på senare karta daterad 1693 är namnet ändrat till Lövnös. Ännu i början av 1900-talet låg torpets byggnader i väster om Dammkärrsvägen men strax därefter flyttades först bostadshuset med bodar och senare även ladugårdsbyggnaden till östra sidan. Omkr. 1950 upphörde Lövnäs som eget jordbruk och åkrarna övertogs av huvudgården Eneboga. År 1960 var ladugården redan mycket förfallen och den revs 1970. Timret i ladugården användes till bod.

Torpet brukades fram till 1915 av en torpare som hette Alm. Dennes söner finnes med på ett arbetsfoto från 1913. Nästa brukare av torpet hette Lindblom. På 1920- och 1930-talet var torpare Ehn arrendator. Om Ehn har det berättats en del historier. Han var sålunda mycket mån om sitt anseende och höll sig bl.a. med 2 hästar, vilket nog var lite märkligt då torp av motsvarande storlek klarade sig med oxar och ev. 1 häst. När han skulle till Malmköping körde han alltid med parhästar och hade en stor cigarr som han tände då han närmade sig herrgården. Sedan han väl passerat och imponerat på gårdens folk släckte han cigarren.

Efter Ehn kom Nyberg som senare blev ladugårdskarl på Eneboga och då flyttade till Titt-in. Nyberg var sålunda sista torparen på Lövnäs. Kreatursbesättningen på torpet var i allmänhet ca 8 kor.

HISTORIK hämtad ur Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd 1947, del II

Samtaxerad med Eneboga. Areal: 4 har åker. Jordart: Styv och lätt lera. Manbyggnad uppförd 1915, innehållande 2 r o k (el.ljus). Ekonomibyggnad uppförda omkr. 1850: Stall, ladugård (inv. cem., vatten med självtryck), och loge. Djurbesättning: 1 häst, 5 kor och 2 ungnöt, 2 svin, 50 höns.

Ägare Godsägare Bo Palm, Eneboga säteri.

Arrendator Karl Erik Martin Nyberg, f. 28/2 1898 å Lunda, V. Vingåker, (son till Gustav Nyberg o h h Amalia f. Lind).

Gift med Agnes Persson f. 13/2 1897 i Sthlm (dotter till Gustav Sjöberg o h h Agnes).

Barn: Anna-Lisa f. 10/1 1926, Stig Erik Gustav f. 11/10 1928.

Nyberg tillträdde gården på arrende 1944 och innehade samtidigt anställning sedan 1942 på Eneboga säteri.

Källa: Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd 1947, del II.


Bilder och dokument från Lövnäs

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com