Maritbo

Kategori: Gård, Hemman

Maritbo 3/16 mantal. Kan spåras ända in på 1600-talet. Ända fram till 1940-talet en egen fastighet med många olika ägare.

Koordinater: 59.934673, 16.729349

Information om Maritbo

1765 bor i Maritbo bonden Bengt Mattsson f. 1733, hustru Helena f. 1731 och barnen Olof f. 1765, Karin f. 1762. Där fanns också Bengts mor Karin f. 1696. I Maritsbo finns också Eric Erssons änka Ingrid f. 1729 med barnen Eric f. 1764, Kerstin  f. 1758, Karin f. 1760, Mattias f. 1750.     1784 har Bengt Mattsson avlidit. Hustru Helena finns kvar. Som ny bonde står sonen Olof Bengtsson. Där finns också änkan Ingrid f. 1729 och en änka Malin f. 1740. 1801 har Olof Bengtsson gift sig med Stina Olofsdotter f. i Altuna 1777 . Dotter Anna f. 1801. Moder Helena och änkorna Stina och Malin är döda. 1813 flyttar Olof Bengtsson med familjen till Thorstuna.      Som lantbonde kommer 1813 Jan Olsson med hu Anna Ersdotter och 3 barn. De flyttar till Isätra 1816. Då kommer tillbaka från Thortuna  Olof Bengtsson med familj. De flyttar åter 1821, nu till Sala.      Fastigheten 3/16 mantal har övertagits av Anders Andersson i Gunnarsbo. Han har 2 barn. Sonen Per blir kvar hemma på gården. Till dotter Stina Andersdotter överlåter han Maritsbo. Bonddottern Stina är f. 1806 och står som ägare av Maritsbo från 1835. Som lantbonde står från 1839 Jan Andersson med hu Anna Jansdotter och en dotter. De kom från Isätra 1837 och flyttar till Sala 1841. Från Eljansbo kom 1841 som inhyse änkan Anna Andersdotter f. 1734 tillsammans med dotter Johanna. Från 1841 står som ägare Stina Andersdotter, och som brukare hennes bror Per Nordin i Gunnarsbo. Änkan Anna med dotter Johanns finns kvar.     1857 står som brukare Anders Andersson f. i Hedesunda 1818. Ägaren Stina Andersdotter har försvunnit. Prästen skriver, Har inte varit i kommunen sedan 1846.      1866 står som ägare Anders Johan Andersson och hu Brita Cajsa som ägare, men som brukare står sönerna Johan Gustav f. 1861 och August f. 1867. August gifter sig 1893 med Johanna Maria Hedberg f. i Hedemora 1872. Dotter Edit Albertina f. 1895 och Ines Maria 1896. 1896 står som hemmansägare sonen August Andersson f. 1867 och hans hu Johanna Maris Hedberg. Föräldrarna Anders Johan och Brita Cajsa står på fördel. Broder Johan Gustav f. 1861 gifter sig med Johanna Maria Hedbergs syster Johanna Augusta Hedberg f. Hedemora 1876 och flyttar till Grytnäs 1899. August Andersson med hu Johanna och barnen flyttar till Sala sn. 1903. Förre hemmansägare Anders Johan f. 1830 avlider 1907, hans hu Brita Cajsa har avlidet 1906.   Mellan åren 1906 till 1921 finns här 5 olika hemmansägare. Johan August Kilgren 1906 till 1916. Adolf Anton Andersson 1917 till 1918, Karl Gustav Åberg 1918 till 1919, Adolf Anton Andersson kommer tillbaka 1919, flyttar 1921, Karl August Lundin 1921 till 1931. Enligt uppgifter från lantmäteriet byggdes 1932 en helt ny bostad i Maritbo. Därefter står som ägare Karl August Lundins son, Karl Oskar Marits Lundin f. 1907. Han gifter sig 1933 med Hilda Elisabeth Eriksson f. 1910 i Tärna.Deras Barn Anna Elisabeth f. 1935 och Kjell Folke f. 1937.    1944 såldes all jordbruksmark till Anton Eriksson i Sör Kärrbäck. Kvar blev tomtmark och fastigheten. Karl August Lundin med familj flyttar till Sörbäck 1944.     Nu kommer en tid med många ägare. 1945 0122 kom Johan Edmund Appelkvist, 19460111 Alfhild Maria Mattsson 19460516, Frans Johan Ekblom 19560126,Karl Erik Eriksson 19560621, samma datum står som ny ägare Nils Edvin Boije f. i Stockholm 1896. Han kom till Maritbo tillsammans med hustru Sofia Lovisa Linnéa f. i Västerås 1908 och sonen Ulf Edvin Boije f. 1942 i Stockholm. Nils Edvin avlider 1971. Som ny ägare står hustru Sofia Lovisa Linnéa. Sofia Linnéa avlider 1975. Ny ägare blir sonen Ulf Edvin Boije f. 1942.  Nu 2018 bor i Maritsbo Ulf Edvin Boije f. 1942.                                                 Norrby 2018    Bosse.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist