Garnstad

Kategori: Torp

Koordinater: 57.986083, 12.343500

Information om Garnstad

Garnstad, eller Garnstaden, eller i folkmun ”Garsta”, ligger inne i djupaste skogen. Till den närmast grannen Ljusevatten var det 1,8 km, till Blackekärr cirka 2 km, och lade man till ytterligare 800 meter kom man till Valås. Till Hålan var det 2,3 km, och om man hade tänkt sig till kyrkan hade man 9 km att gå (en väg). Man hade då passerat hemmanet Skogen efter 2,9 km, och efter ytterligare 1,5 km Björns kvarn och Bodaredal.

Vid insteningen av Risveden inom Ale härad 1806-1810 skulle även torp och lägenheter som ej förut varit skattlagda, instenas och avmätas. Länsman Eklund i Skepplanda skrev, på uppdrag av lant-mätare Örn, till prosten Andrén och bad denne förklara åtkomsten av kyrkotorpet. Prosten svarade: ”På herr kronolänsmannens skrifteliga begäran får jag härmedelst i följe av sockenmännens, vid allmän sockenstämma utlåtande, tillkännagifva det skrifterna eller documenterna angående kyrkotorpet Garnstad hafva sedan lång tid genom kyrkokistans förruttnelse bortkommit. Men att torpet i everderliga tider hört kyrkan till och bör henne således icke fråntagas. Vad beskattnings-kostnader vidkommer är församlingen så villig som skyldig att desamma erlägga. Skepplanda den 3 september 1810. I. Andrén

På den ekonomiska kartan från 1892 finns 28 små åkerlappar. Beskrivningen till kartan lyder så här: Garnstaden en utjord, åker under plog 0,7 ha, skogbeväxt äng 5,0 ha, annan duglig skogbeväxt mark 15,7 ha, vägar och tomt 0,2 ha. Summa 21,6 ha.

Av dem som bott och brukat torpet känner vi tre familjer. Från 1810 och fram till 1823 hette arrendatorn Erik Andersson (1745-1824) och hans hustru Marta Svensdotter (1759-1824). De hade inga barn men Eriks syster Anna (1739-1821) och Martas syster Christina (1853-1825) ingick i hushållet. De hade också en dräng Anders Jönsson, kom hit någon gång före 1812 och har flyttat 1816. Han efterträds av Johannes Jönsson som kommer hit före 1816, och som kommer att bli nästa arrendator.

I protokollet efter den allmänna sockenstämman i Skepplanda kyrka, efter avslutad gudstjänst, den 29 Augusti 1824, kan man i paragraf 2 utläsa: Johannes Jönsson erbjuder sig att arrendera torpet Garnstaden för sex riksdaler Rgs. Han erbjuder sig också att försörja pigan Christina Svensdotter. Johannes som själv är närvarande lovar också att som hittills förse kyrkan med kvastar och skovlar. Han åtar sig också att för ett billigt pris tillverka likbårar och stegar för kyrkan när så behövs.

Johannes Jönsson (1791-1866) kommer alltså att bli arrendator under åren 1825 till 1850. Han gifter sig 17/10 1824 med Katarina Larsdotter (1782-1862), som kommer från backstuga Hällspånga. Med sig har hon en utomäktenskaplig son, Anders Andersson (1814-1838). En systerdotter Johanna Christina Liljenberg kommer hit 1829 och flyttar bort 1835. Katarina Larsdotters far Lars Olofsson (1756-1843) kommer hit från Hällspånga 1842. Johannes Och Kristina får inga barn, här är dock någon piga och dräng. Pigan Johanna Andersdotter Högberg (1825-1901), och drängen Anders Carlsson, (1821-1887) som kommer från Ljusevatten, blir nästa arrendatorer.

1850 tar så Anders och Johanna över arrendet. De har gift sig 30/12 1849. De får under åren åtta barn. Av dessa dör fyra i barndomen, den äldsta av dem blir något över tre år gammal. Sonen August Severin, född 1855 flyttar till Styrsö 1887. Dottern Josefina gifter sig 1883 med Johan Hansson Hempel i Skepplanda. Josefina som får tillnamnet ”Hempla-Fina” blir kyrkvaktmästare och postkörare i Skepplanda. Sonen Carl Albin, född 1865 flyttar till Göteborg 1892. Slutligen Johan Edvard, född 1870, som flyttar till Långared 1898.

När ingen bodde här längre så såldes huset, och det flyttades till Ryk. Ladugården revs och blev till ved till Skepplanda Fattiggård. I bouppteckningen efter Anders Carlsson kan man utläsa följande: En andel i Manhuset värderas till 100 kr. I boet finns snickare och timmermansverktyg som värderas till 18 kr (bland dessa finns ett antal hyvlar, 3 huggyxor, 1 handyxa, 1 skarfyxa och en Täksla). Av djur finns: Ett gammalt Häst? Kreatur 13 kr, En ko kallad Krona 60 kr, en Dito Stjärna 50 kr, 1 kalf 15 kr, 3 får med lamb 12 kr, 7 hönskreatur 2,50 kr (alla djuren tillhopa 152,50). Boets inventarier uppgår till 371,40, skulderna till 296,57, som ger en behållning på 74,83.

Av bouppteckningen kan vi förstå att Anders Carlsson varit ”alesnickare”, och alltså varit ute på snickeriarbete under sommarhalvåren. Man kan också se att det har funnits två kor, en kalv och ett hästkreatur. För att vara ett torp mitt inne i skogen verkar det som om man har klarat sig ganska bra.

Koordinater till spismuren är N57 59,165 E12 20,610, till jordkällaren N57 59,138 E12 20,643 och till linbråtegropen N57 59,119 E12 20,561. Se också ”Garstakartan”

År 1988 lät kyrkan röja en del av området, och man fällde en del träd, för att göra tomtplatsen ljusare. Under vårvintern 2018 röjer man på nytt. Platsen har nu blivit ett naturreservat som administreras av Västkuststiftelsen. Nu tas de flesta av granarna ner, och man försöker att röja bort ris. Målet är att öppna upp tomtplatsen och att bevara lövträden. De som fäller och transporterar ut virket är två bohuslänningar, Roland Arvidsson och Peter Andersson, och till sin hjälp ar de sina 14-åriga nordsvenska valacker Loke och Mirau.

 


Bilder och dokument från Garnstad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bernt Johansson