Högåsen

Kategori: Torp

Koordinater: 59.849667, 12.574843

Information om Högåsen

Koordinater (x/y) 6641111 / 1318979 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 279:1)

Torp till Nordåsen, Berga. Ligger högt och fritt.
Husen numera rivna och ägorna så gott som helt utlagda.
(OrtReg 1941)

Ca 100 m. ovanför Stenåsen, på höger sida av vägen till Heden, stod stugan på Högåsen. Ett torparkontrakt daterat den 14 mars 1854 ger oss besked om att Högåsen bröts upp och befolkades på 1850-talet. Torparen som skrivit under kontraktet hette Erik Ersson och hans hustru Malin Källarsdotter. Familjen
hade tidigare bott på Skansgården.
Erik Ersson f.13/2 1803 d.22/6 1865
H Malin Källarsdotter f.2/12 ? d.27/8 1870
D Cajsa f.31/12 1831
D Maria f.7/2 1834
D Märta f.18/6 1839 D Kjerstin f.19/8 1842
S Anders f.26/4 1845
D Anna f. 23/9 1849 D Stina f.14/11 1856

Dottern Märta och hennes man flyttade in på Högåsen efter föräldrarnas död.
Per Magnusson f.26/5 1839 d.27/4 1916
H Märta Ersdotter f.18/6 1839 d.19/9 1909
D Stina f.14/6 1863
D Maria f.21/8 1866
S Daniel f.23/6 1869
S August f.16/2 1877
S Karl f.2/7 1880

Per Magnusson köper Södra Heden 1887 och det troliga är att familjen flyttar dit i samband med förvärvet.
När senare sonen Karl övertar Södra Heden tycks dock föräldrarna ha flyttat tillbaka till Högåsen.
Enl uppgift var Per Magnusson sista boende på stället. (Torpinventeringen)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne