Hede 8 Sörgården (Kvarnåsen 77:1)

Kategori: Gård, Hemman

Information om Hede 8 Sörgården (Kvarnåsen 77:1)

Hede 8 Sörgården (Kvarnåsen 77:1)

Gården flyttad till Kvarnåsen vid laga skiftet (1894).

Gården låg strax norr om nr 9 ”Baggården”, mitt emot nr 6 ”Västigården”. Vid laga skiftet flyttades den upp till Kvarnåsen, vid *Råndalsvägen. Bild på Sörgården före flyttningen finns i skriftseriens häfte nr 5, sid 62.

På Kvarnåsen fanns tidigare viss bebyggelse, ”Norsk-Johan” med familj hade bott där. Husen byggdes till, renoverades senast 1952.

Länsmuseets inventering 1975/76:

F.d. Loftbod/portlider 1784, Härbre 1600-talet, märkt MDC:LX:VI. Troligen flyttat från Sörgården.

Mycket gammal gård. I en köpehandling från 24 februari 1397 säljer Ödger Stenson från Hede till sin broder Olov Stensson sitt arv efter sin farbror (se nedan).

Ur boken ”Jämtlands och Härjedalens diplomatarium”, första delen, 3:e häftet, 1418-1450, kan noteras följande:

252

Bollnäs socken Dden 18 februari 1442.

Elin Ödgersdotter befullmäktigar Sten Olsson i Trasviken att återkräva hennes fäderne, Södergården i Hede, som hennes fader sålt.

Fotnot: Trasviken skall nog vara Trosavik, som är ett mycket gammalt namn på Hedeviken. (Originalhandlingar finns på ”Fornminnes” i funäsdalen.)

24 februari 1397:

Ödger Stensson från Hede socken säljer till sin broder Olov Stensson, sitt arv efter sin farbror.

”Allum thöm mannum thrtta breff höra hellir se helsar iak ödgir steenson ii trosauik ii hedha sokn ii haeriadal medh varum herra Kaennis iak medh thenna naeruarande breffue haffua salt minum brodhere ölaue stensoni min aerffdadel iak aerpde aepptir min farhirbrothir störkar joonson haffua salt löst oc fast madh allum tillaghum huar thet kan helst at finnas oc vil iak thet aldre hindra hellir opaa tala oc forbuidhir iak nokrum minum skilmannum aer opaa tala hellir hindra heer epte meer, till mere visso oc stadhfaestilse bedhis iak min kirkioherra jnsigle mathie nicholai in nolalum scriptum Anno domini Mo Co Co Co nonaiesima septimo doe beati matie apostoli.”

Före laga skiftet:

Ägare Johan Hansson (f. 1831) Röros, kvarnägare ”Norsk-Johan”. Maka: Märet Staffansson (f. 1843) Tännäs. Deras barn: Kristina (f. 1873) Greta Kajsa (f. 1875) gift med Per-Erik Näs, Jo–Pers, Karolina Elisabet (f. 1876), Per Stefanus (f. 1881), Johanna Matilda (f. 1887).

Efter Laga skiftet 1894:

Ägare Olof Pedersson (f. 1836) Sörgården.

Ägare Sigrid Jonsdotter (f. 1836) Sörgården. Hennes barn: Johan Åslund (f. 1891), Sigurd Åslund (f. 1900).

Näste ägare: Sigurd Em. Åslund. Hans maka: Ida Maria Lovisa Eriksson (f. 1908) Haralds. Deras barn: Karin (f. 1929) gift med Lindblad.

Näste ägare: Greger Lindblad (f. 1956). Hans maka: Estrid Söder (f. 1948) Råndalen. Deras son: Niclas (f. 1985).

Johan överlät sin del av gården till Sigurd på 1940-talet och byggde eget hus (29:2).


Bilder och dokument från Hede 8 Sörgården (Kvarnåsen 77:1)

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne