Mon

Kategori: Torp

N 57° 43′ 4,88″, E 13° 48′ 50,69″ (WGS84), Riksantikvariet

Koordinater: 57.704913, 13.824044

Information om Mon

Torplämningar inom ett område av ca 70 x 70 m (N-S), bestående aven uthusgrund samt stenröjda markytor med röjningsrösen och träbråte.Diverse redskap står kvar på platsen (släde, vagnshjul m.m.) och några sentida resta stenar.

Riksantikvariet  1985, Mulseryd 144:1Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Hansson
Om du har frågor eller vill kontakta hembygdsföreningen e-post mulserydshembygd@outlook.com eller ring mig: 0766 063100