Fattighusets flytt till Marieberg

Kategori: Villa

När Lilla Malma fattigstuga med uthus vid Kvarngatan i Malmköping såldes på offentlig auktion år 1914, blev snickaren Karl-Johan Skoglund ägare till fastigheten för 400 kronor. Fastigheten togs ned och forslades bort, på den nye ägarens bekostnad, till Marieberg för att bli familjen Skoglunds nya hem.

Visa karta
Fattighusets flytt till Marieberg
Koordinater: 59.134129, 16.724157

Information om Fattighusets flytt till Marieberg

Historik

”Det å tomten nr. 6 i Malmköping uppförda boningshuset jämte uthus, som äges av Lilla Malma kommun och ända till för ett tjugotal år tillbaka användes för Lilla Malma kommuns räkning, har i dagarna å offentlig auktion, försålts till snickaren Joh. Skoglund vid Marieberg i Lilla Malma socken för en summa av 400 kronor och med tillträdesdag den 1 oktober detta år. Husen, tidigare fattigstugan med uthus,  som äro belägna vid Kvarngatan , skola på köparens bekostnad nedtagas och bortföras inom kort för att bereda tillfälle till nämnda gatas utvidgande”.

Ovanstående text fanns att läsa i Södermanlands Läns Tidning den 21 september 1914. Virket från det gamla fattighuset vid Kvarngatan använde Karl-Johan Skoglund med största sannolikhet vid uppförandet av sitt nya hus vid Marieberg strax utanför Malmköping, där han bodde med sin familj. Det återuppbyggda huset ersatte en gammal byggnad i usligt skick. Det kallades också ”det gamla råttboet”.

Drygt tio år senare byggde Skoglund en villa på Hemgatan i Malmköping. Där bor idag (2018) barnbarnet Kiki med sin man Michael Henze.

Nämnas kan att redan år 1898 hade Lilla Malma socken köpt in en av gårdarna i Lundby för 18.000 Riksdaler. Den skulle ersätta det starkt slitna fattighuset på Kvarngatan. In i den nya Fattiggården flyttade socknens fattighjon tisdagen den 19 september år 1900. Gården kom så småningom att benämnas Ålderdomshemmet. Malmköpings köping hade sedan 1829 sin egen fattigstuga vid ”Skojargränd” dvs. nuvarande Brunnsgatan.

Källa: Hembygdsföreningens årsskrift nr 14 år 2018, Kiki Henze intervjuad av Leif Jacobsson.

 

 


Bilder och dokument från Fattighusets flytt till Marieberg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elizabeth Baunach
Föreningsredaktör för Bygdeband , Mallmköpingsortens hembygdsförening. Vid ev frågor kan du nå mig på telefon 0157-21495.