Zetheliusvägen

Kategori: Villa

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Zetheliusvägen

Nybyparken 5:8

Envåningshus längs Nybyån, från 1700-talet. Byggt av timmer delvis klätt med rödfärgad locklistpanel. Kraftiga, inklädda knutar och synliga knutlådor i fasaden, något utkragade gavelspetsar, mångspröjsade vita tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt. På östra sidan finns två entréer med plankdörrar.

Huset används för tillfället som förråd. Omkring 1920 inrymde det bryggstuga och bagarstuga.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson