Zetheliusvägen 6

Kategori: Villa

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Zetheliusvägen 6

Torshälla 5:11
Bostadshus från slutet av 1800-talet i en och en halv våning av plank, på slaggstenssockel, klätt med gul fasspontpanel, liggande från fönstrens underkant strax ovanför överkanten i bottenvåningen samt på frontespisen i övrigt stående. Vita knutar och fönstersnickerier, spröjsade korspostfönster. Fasaden är uppdelad av profilerade band mellan panelfälten. Sadeltak täckt med grön, falsad stålplåt och vida taksprång med profilerade sparrändar. På östra och västra sidorna finns frontespiser, på västra sidan dessutom en veranda med snickarglädje. På östra sidan finns en entré med vackra äldre pardörrar. De har en oval glasruta i översta spegeln samt överljus.

Norr om boningshuset ligger ett uthus av resvirke klätt med gul, liggande fasspontpanel, vita knutar, dörrfoder och fönstersnickerier, liggande mångspröjsade fönster. Sadeltak täckt med grön, falsad stålplåt. Uthuset är samtida med boningshuset. Inrymde 1920 hönshus, avträde och vedbod.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.

 

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson