Zetheliusvägen 4

Kategori: Villa

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Zetheliusvägen 4

Torshälla 5:12

Bostadshus från slutet av 1800-talet, i en och en halv våning av timmer reveterat med ljusgrå slätputs, gröna T-postfönster. Sadeltak täckt med grön, falsad slätplåt, vida taksprång med profilerade sparrändar. På båda långsidor finns frontespiser, på östra sidan finns en entré med till två tredjedelar glasade pardörrar med profilerat överstycke. Framför ingången finns en liten terrass omgiven av ett järnräcke. På södra gaveln finns en balkong med samma sort räcke. Söder och väster om huset finns stora gräsmattor med många gamla fruktträd.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson